Chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống Quản lý Chất lượng chuyên ngành dầu khí

Chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống Quản lý Chất lượng Chuyên ngành Dầu khí là yêu cầu về thiết kế, phát triển, lắp đặt, sản xuất và dịch vụ cho các sản phẩm ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên.

1. Tại sao phải triển khai chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí
Trong hệ thống quan trọng về an toàn, công việc xác minh độc lập chất lượng dịch vụ của bạn, thông qua chứng nhận ISO 29001:2020, sẽ thể hiện liên kết của bạn về chất lượng đối với khách hàng và các bên liên quan. Nó không chỉ bao gồm các hệ thống và quy trình của bạn mà còn cho thấy rằng bạn quan tâm đến nhân sự và công ty của họ.
Rủi ro trong dầu khí. Cần tuân thủ các quy định về kỹ thuật yêu cầu, người dùng và quy định trong hệ thống xử lý chất lượng (chất lượng và khí), thường xuyên ở áp suất cao, thông qua nhiều sản phẩm và những quy trình khác nhau. Nếu các chất độc hại không được xử lý hoặc quản lý không đúng cách, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho con người và môi trường. Nhắc nhở cân nhắc cho toàn bộ nhân viên có tầm quan trọng lớn. Môi trường bảo vệ và công ty sẽ xin cấp độ cao trong toàn bộ hoạt động.
Vấn đề phức tạp, nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ dầu khí sẽ phân tán trên toàn bộ yêu cầu, và nhiều người hoạt động ở các nước phát triển với cách tiếp cận văn hóa rất khác nhau. Việc tuân thủ chứng nhận ISO 29001:2020 đảm bảo hoạt động kinh doanh sẽ liên tục tốt hơn (duy trì dòng doanh thu, cho cả công ty và cho nền kinh tế quốc gia) và sẽ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro hoạt động cho sản phẩm thủ toàn bộ các kỹ thuật số và quy định.


2. Quá trình triển khai chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí
Đối với cách thức áp dụng, tương tự với quá trình triển khai hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 22000…, quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020 cũng đi theo nguyên tắc PDCA (Plan – Do – Check – Act), gồm các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị
+ Xác định phạm vi để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
+ Lập ra ban chỉ đạo triển khai chứng nhận ISO 29001:2020
+ Bổ nhiệm một số vị trí trách nhiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn, bao gồm đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR/ Quality Management Representative) và phân công trách nhiệm cho thư ký thường trực khi cần thiết
+ Đào tạo cho nhân viên về nhận thức chung của ISO 29001
+ Đánh giá thực trạng theo yêu cầu chứng nhận ISO 29001 (Gap analysis).
+ Lên kế hoạch thực hiện (bao gồm kế hoạch triển khai tổng thể ISO 29001 và kế hoạch chi tiết triển khai ở giai đoạn xây dựng hệ thống văn bản)
+ Chuẩn bị và phân bổ các nguồn lực cần thiết để triển khai, xây dựng, thực hiện hệ thống
Bước 2: Xây dựng hệ thống và quản lý chất lượng
+ Đào tạo về các phương pháp xây dựng hệ thống văn bản
+ Xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lượng, nó bao gồm: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; Các quy trình (các quy trình bắt buộc thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy trình khác cần thiết cho tổ chức); Các hướng dẫn công việc; Các biểu mẫu.
Bước 3, Tiến hành triển khai áp dụng
+ Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu của hệ thống;
+ Triển khai và giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
+ Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu để đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.
Bước 4, Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo:
+ Đào tạo Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 29001; + Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá trong nội bộ;
+ Khắc phục và cải tiến hệ thống sau đánh giá;
+ Xem xét lãnh đạo về chất lượng.
Bước 5, Đăng ký và đánh giá chứng nhận:
+ Tiến hành lựa chọn và đăng ký tổ chức chứng nhận;
+ Đánh giá trước chứng nhận (pre-audit) (tùy chọn);
+ Đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 (đánh giá sơ bộ);
+ Khắc phục và cải tiến;
+ Kiểm tra xác nhận lại để khẳng định sự sẵn sàng của hệ thống sau khi đánh giá giai đoạn 1;
+ Đánh giá chứng nhận ở giai đoạn 2 (Certification audit);
+ Khắc phục và cải tiến;
+ Nhận chứng nhận ISO 29001:2020 (có hiệu lực trong 3 năm);
+ Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống và chịu sự giám sát định kỳ (9 hoặc 12 tháng) của tổ chức chứng nhận.

3. Tại sao nên chọn chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí tại viện nghiên cứu chất lượng ISSQ
Tại Viện nghiên cứu chất lượng ISSQ, chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, đã được đào tạo để đánh giá những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí. 
Viện nghiên cứu chất lượng ISSQ không chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình đánh giá chứng nhận mà còn hỗ trợ khách hàng khi gặp bất cứ khó khăn trong quá trình áp dụng, giúp đỡ khách hàng với các chính sách hỗ trợ tốt nhất.
Trên đây là một số thông tin chi tiết về Chứng nhận ISO 29001:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 05/11/2022

Tin liên quan