Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

1. Khái quát

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.  Vì vậy bắt buộc đối với những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường./

Danh sách những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận và công bố hợp quy

I. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

 1. Xi măng poóclăng
 2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp
 3. Xi măng poóc lăng bền sun phát
 4. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
 5. Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
 6. Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
 7. Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

II. Kính xây dựng

 1. Kính nổi
 2. Kính màu hấp thụ nhiệt
 3. Kính phủ phản quang
 4. Kính phủ bức xạ thấp
 5. Kính gương tráng bạc

III. Gạch, đá ốp lát

 1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô(a)
 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo(a)
 3. Đá ốp lát tự nhiên

IV. Cát xây dựng

 1. Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
 2. Cát nghiền cho bê tông và vữa

V. Vật liệu xây

 1. Gạch đặc đất sét nung
 2. Gạch rỗng đất sét nung
 3. Gạch bê tông
 4. Sản phẩm bê tông khí chưng áp
 5. Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

VI. Vật liệu xây dựng khác

 1. Tấm sóng amiăng xi măng
 2. Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
 3. Tấm thạch cao(d)
 4. Sơn tường dạng nhũ tương
 5. Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất
 6. Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước
 7. Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh
 8. Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
 9. Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

So với QCVN 16:2014/BXD cũ, QCVN 16:2019/BXD đã bỏ một số nhóm sản phẩm không phải chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Thiết bị sứ vệ sinh;
 • Sơn epoxy, sơn Alkyd
 • Cốt liệu lớn (đá xây dựng)
 • Cửa sổ, cửa đi

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

2. Chứng nhận Hợp quy Sơn

QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm sơn phải chứng nhận hợp quy là: Sơn tường dạng nhũ tương.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sơn trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu sơn từ nước ngoài.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Sơn theo QCVN 16:2019/BXD

0

 Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy sơn, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0943266688 /024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

3. Chứng nhận Hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát

QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Gạch và Gạch đá ốp lát phải chứng nhận hợp quy là: Gạch gốm ốp lát, Đá ốp lát tự nhiên, Gạch đặc đất sét nung, Gạch rỗng đất sét nung, Gạch bê tông, Sản phẩm bê tông khí chưng áp, Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Gạch và Gạch đá ốp lát trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Gạch và Gạch đá ốp lát từ nước ngoài.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát theo QCVN 16:2019/BXD

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0943266688 /024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

4. Chứng nhận Hợp quy Kính xây dựng

QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Kính xây dựng phải chứng nhận hợp quy là: Kính nổi, Kính màu hấp thụ nhiệt. Kính phủ phản quang, Kính phủ bức xạ thấp, Kính gương tráng bạc

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Kính xây dựng trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Kính xây dựng từ nước ngoài.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Kính xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0943266688 /024 2266 1111  để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

 

5. Chứng nhận Hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thong tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông phải chứng nhận hợp quy là: Xi măng poóclăng, Xi măng poóc lăng hỗn hợp, Xi măng poóc lăng bền sun phát, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông từ nước ngoài.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông theo QCVN 16:2019/BXD

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0943266688 /024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

6. Chứng nhận Hợp quy Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi bắt buộc phải chứng nhận hợp quy.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi từ nước ngoài.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi theo QCVN 16:2019/BXD

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0919493338 | 024 2266 1111 hoặc Email: vienchatluong@issq.org.vn để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

 

Tin liên quan