Những thay đổi đối với chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018

Tại sao áp dụng chứng nhận  ISO 20000-1:2018 cho doanh nghiệp?
Trong thời đại công nghệ 4.0, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng kinh doanh mới sang sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội bộ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ cho khách hàng bởi đây là lĩnh vực đầy triển vọng và có thể ứng dụng vào mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Ngoài phục vụ các ngành đặc thù như công nghệ thông tin, thương mại điện tử, tài chính, viễn thông…, khu vực hành chính nhà nước cũng đang từng bước chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, mở ra nhu cầu lớn về dịch vụ công nghệ thông tin cho doanh nghiệp khai thác, vận hành.
Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng nên ISO 20000-1:2018 trở thành sự lựa chọn giúp doanh nghiệp xác định rõ nhu cầu nội tại của khách hàng. Việc áp dụng ISO 20000-1:2018 giúp doanh nghiệp xác định, kiểm soát, cải tiến và tối ưu hóa các dịch vụ công nghệ thông tin, mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và giúp họ hài lòng, từ đó nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng và các bên liên quan khác. Ngoài ra, doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 20000-1:2018 sẽ được ưu tiên hơn khi cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến việc áp dụng ISO 20000-1:2018, tiên phong nhận ISO 20000-1:2018 và có được những khách hàng tiềm năng, chất lượng.

Một số thay đổi đáng chú ý được thực hiện đối với chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 bao gồm:
Bao gồm việc thương mại hóa dịch vụ, quản lý nhiều nhà cung cấp bởi nhà tích hợp dịch vụ bên trong hoặc bên ngoài và nhu cầu xác định giá trị dịch vụ cho khách hàng.
– Đã xóa một số chi tiết để tập trung vào những việc cần làm và cho phép các tổ chức tự do về cách đáp ứng các nguyên tắc của tài liệu.
– Bao gồm các tính năng lập kế hoạch dịch vụ mới.
– Các điều khoản đã được kết hợp trước đó để quản lý sự cố, quản lý yêu cầu dịch vụ, quản lý tính liên tục của dịch vụ, quản lý tính khả dụng của dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, quản lý danh mục dịch vụ, quản lý năng lực và quản lý nhu cầu.
Quản lý các quy trình được vận hành bởi các bên khác. Đổi tên kiểm soát các bên liên quan trong vòng đời dịch vụ. Trong phần này, phiên bản mới của tiêu chuẩn làm rõ rằng một tổ chức có thể chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn nếu các bên khác được sử dụng để cung cấp hoặc vận hành tất cả các dịch vụ, thành phần dịch vụ hoặc quy trình trong phạm vi của hệ thống quản lý dịch vụ.
– Khoản 3 đối với thuật ngữ, định nghĩa được chia thành các tiểu khoản. Ngoài thay đổi cấu trúc chung này, nhiều bản sửa đổi được trình bày cho các định nghĩa trong ISO/IEC 20000-1:2018. Những thay đổi này bao gồm:
Một số thuật ngữ mới đã được thêm vào cho các hệ thống quản lý ISO được chia sẻ trong Phụ lục SL, bao gồm Mục tiêu và Chính sách, trong khi một số thuật ngữ mới đã được thêm vào cụ thể cho quản lý dịch vụ. , chẳng hạn như người dùng thuộc tính hoặc người dùng.
Để phù hợp với văn bản chung của Phụ lục SL, thuật ngữ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đã được thay thế bằng tổ chức.
Thuật ngữ “nhóm nội bộ” đã được thay thế bằng nhà cung cấp nội bộ và “nhà cung cấp thiết bị đầu cuối” đã được thay thế bằng nhà cung cấp bên ngoài.
Định nghĩa “bảo mật thông tin” đã được điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27000. Để phù hợp với thay đổi này, thuật ngữ “sẵn có” đã được thay thế bằng “sẵn có của dịch vụ”, do đó, để phân biệt nó với thuật ngữ “sẵn có” hiện được sử dụng trong sửa đổi định nghĩa. thay đổi bảo mật thông tin.
Định nghĩa “bảo mật thông tin” đã được điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27000. Để phù hợp với thay đổi này, thuật ngữ “sẵn có” đã được thay thế bằng “sẵn có của dịch vụ”, do đó, để phân biệt nó với thuật ngữ “sẵn có” hiện được sử dụng trong sửa đổi định nghĩa. thay đổi về bảo mật thông tin
– Thông tin tài liệu cần thiết đã được giảm bớt, chỉ để lại các tài liệu chính như kế hoạch quản lý dịch vụ.
– Các tham chiếu đến chu trình Hành động-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) đã bị xóa, vì PDCA không được sử dụng cụ thể trong Phụ lục SL, để phù hợp với nhiều phương pháp cải tiến áp dụng cho hệ thống quản lý tiêu chuẩn hệ thống.
– Hướng dẫn báo cáo chi tiết đã được chuyển thành các điều khoản khác nhau.
ISO/IEC 20000-1:2018 là một phần của chuỗi tiêu chuẩn liên quan dành cho hệ thống quản lý dịch vụ. Các gói tiêu chuẩn có thể là một phương tiện hữu ích để đạt được nhiều tiêu chuẩn trong chuỗi này.
Trên đây là những thông tin về Những Thay Đổi Đáng Chú Ý Khác Được Thực Hiện Đối Với Chứng Nhận ISO/IEC 20000-1:2018

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 12/12/2022

 

Tin liên quan