Đánh giá chứng nhận ISO 21001:2018 Hệ thống Quản lý Các Tổ chức Giáo dục

Chứng nhận ISO 21001 là tiêu chuẩn được các tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục áp dụng rộng rãi hiện nay. Để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn này, các cơ sở giáo dục cần đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn đề ra. Thông qua tiêu chuẩn ISO 21001, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ phát triển năng lực giảng dạy, nghiên cứu cũng như là phương pháp quản lý hiệu quả.
Chứng nhận ISO 210001 – Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục là gì?
ISO 21001 - Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục - Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001. Khi đạt chứng chỉ ISO 210001, tổ chức sẽ được cung cấp một bộ công cụ quản lý có khả năng đáp ứng nhu cầu của học viên cũng như khách hàng. Chứng nhận này tập trung điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục với người học, khách hàng và các bên liên quan với nhau.
EOMS được sử dụng như một công cụ quản lý, thu thập yêu cầu để giúp các tổ chức và cơ sở thiết lập các chính sách, mục tiêu và thủ tục cần thiết để đảm bảo sinh viên, nhân viên (bao gồm cả giáo viên), khách hàng và những người thụ hưởng khác có nhu cầu, yêu cầu và mục tiêu của họ được đáp ứng và sự tương tác giữa các bên quan tâm này và cơ sở giáo dục được nâng lên mức độ thành công cho tất cả các bên liên quan.
Chứng nhận ISO 210001 – Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục có thực sự quan trọng?
Chứng nhận ISO 210001 cung cấp hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường đồng sáng tạo tập trung vào sự tương tác giữa học viên và trung tâm. Thông qua các hướng dẫn này, các tổ chức giáo dục có thể phát triển và cải thiện các phương pháp và kỹ năng giảng dạy, đồng thời xây dựng các nguồn tài nguyên học tập phong phú. Đối với các cơ sở giáo dục, đây là chứng chỉ quan trọng không thể bỏ qua.
 Chứng nhận này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, các bên liên quan như chính phủ, tổ chức phi chính phủ, công đoàn,… cũng được hưởng lợi từ kết quả đầu ra của hệ thống quản lý giáo dục áp dụng chứng chỉ này.

Chứng nhận ISO 210001 – Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục áp dụng cho ai?
Tiêu chuẩn ISO 210001 cung cấp các quy định chung. Do đó, tất cả các cơ sở giáo dục dù lớn hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực giảng dạy nào đều có thể áp dụng. Khi cần thể hiện khả năng cung cấp và tạo ra một hệ thống giảng dạy phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành, các cơ sở và tổ chức có thể xin chứng nhận ISO 210001:2018. Thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS và các quy trình cải tiến hệ thống, các tổ chức có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng và sinh viên.
Cách thức xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018
Để xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018, tổ chức giáo dục cần đầu tư nguồn lực (nhân lực, tài chính, thời gian, các khóa đào tạo,...) để thực hiện đầy đủ các hoạt động sau: có năng lực) hoặc thuê tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý dựa trên các yêu cầu của ISO 21001:2018 (gồm 03 mô-đun đào tạo: nhận thức chung về tiêu chuẩn; đào tạo kỹ năng soạn thảo/lập quy trình/thủ tục quản lý, vận hành hệ thống quản lý, hoạch định chính sách, thiết lập mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu và các hướng dẫn, quy định cần thiết; đào tạo đội ngũ kiểm toán viên nội bộ); Soạn thảo/lập và ban hành các quy trình/thủ tục, chính sách, mục tiêu, kế hoạch để thực hiện mục tiêu, hướng dẫn, quy định cần thiết phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục; Triển khai việc áp dụng quy trình/thủ tục, chính sách, mục tiêu, hướng dẫn, quy định của hệ thống quản lý vào thực tiễn cho tổ chức giáo dục;
Sau thời gian áp dụng đó, sẽ tiến hành đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý; thực hiện những hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nếu có yêu cầu từ kiểm toán nội bộ hoặc từ bất kỳ nghiệp vụ thực tế nào phát sinh; Đăng ký với cơ quan chứng nhận đủ điều kiện để đánh giá và chứng nhận bên thứ 3; Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá (chứng nhận giai đoạn 1 và giai đoạn 2) và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nếu được yêu cầu từ các cuộc đánh giá của tổ chức. tổ chức chứng nhận, cung cấp hồ sơ về hành động khắc phục nếu có; Tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận và quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 21001:2018 cho tổ chức giáo dục; Các tổ chức giáo dục đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 duy trì áp dụng để đảm bảo hiệu lực tiếp tục; Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ để khẳng định tính hiệu quả của hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận làm cơ sở ra thông báo duy trì chứng nhận cho cơ sở giáo dục.

Trên đây là những chia sẻ của Viện chất lượng ISSQ về Chứng nhận ISO 21001 – Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục
Hy vọng qua bài viết sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 17/04/2023

Tin liên quan