Tính năng của chứng nhận ISO 20000-1:2018 - Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin

ISO 20000-1:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Hôm nay Viện chất lượng ISSQ sẽ cùng bạn đi vào tìm hiểu sâu hơn về ISO 20000-1:2018 là gì?

Các tính năng chính của ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 20000-1:2018 tập trung vào việc xác định và triển khai một tập hợp các quy trình được tiêu chuẩn hóa để quản lý và cung cấp các dịch vụ CNTT.

Phác thảo các yêu cầu đối với việc cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ CNTT, bao gồm quản lý sự cố, vấn đề và thay đổi.

Tập trung vào khách hàng: Tiêu chuẩn ưu tiên các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, đồng thời yêu cầu các tổ chức thiết lập giao tiếp và cộng tác hiệu quả với khách hàng của họ.

Cải tiến liên tục: ISO/IEC 20000-1:2018  nhấn mạnh vào cải tiến liên tục, khuyến khích các tổ chức thường xuyên xem xét và cải tiến quy trình quản lý dịch vụ CNTT của mình.

Dựa vào rủi ro: Chứng nhận này công nhận tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong việc cung cấp dịch vụ CNTT và yêu cầu các tổ chức để triển khai quy trình quản lý rủi ro như một phần trong SMS của họ.

Dựa trên bằng chứng: Tiêu chuẩn ISO 20000-1:2018 yêu cầu các tổ chức thu thập và duy trì các bằng chứng để chứng minh sự tuân thủ của họ với tiêu chuẩn, chẳng hạn như tài liệu quy trình, số liệu hiệu suất và phản hồi của khách hàng.

Quản lý mối quan hệ: Đề cập đến tầm quan trọng của việc giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và khách hàng.

Phù hợp với ITIL: ISO 20000-1:2018 được liên kết chặt chẽ với ITIL, khuôn khổ quản lý dịch vụ CNTT và kết hợp nhiều thực tiễn tốt nhất của nó.

Sự công nhận quốc tế: ISO 20000-1:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận trên toàn cầu, chứng minh rằng một tổ chức đã triển khai các phương pháp hay nhất để quản lý dịch vụ CNTT. Các tiêu chuẩn giúp các tổ chức cải thiện chất lượng dịch vụ CNTT, tăng hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Phiên bản cập nhật mới nhất hiện nay là ISO/IEC 20000-1:2018

ISO 20000-1:2018 giúp gì cho công ty/tổ chức của bạn?

Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 giúp tổ chức, doanh nghiệp thiết lập một tập hợp quy trình được tiêu chuẩn hóa nhằm cung cấp và quản lý về các dịch vụ CNTT, dẫn đến chất lượng dịch vụ được cải thiện và sự hài lòng của khách hàng.

Tăng tính hiệu quả: Chứng nhận này tập trung vào cải tiến liên tục, khuyến khích tổ chức thường xuyên xem xét và tối ưu hóa được các quy trình quản lý dịch vụ CNTT của họ, giúp gia tăng hiệu quả và giảm chi phí.

Nâng cao danh tiếng doanh nghiệp: Chứng nhận ISO 20000-1:2018 chứng tỏ rằng một tổ chức đã được triển khai những phương pháp hay nhất nhằm quản lý về dịch vụ CNTT, nâng cao về danh tiếng cũng như khả năng cạnh tranh của tổ chức.

Cải thiện quản lý rủi ro: ISO/IEC 20000-1:2018 yêu cầu các tổ chức triển khai các quy trình quản lý rủi ro, giúp giảm tác động của sự gián đoạn tiềm ẩn đối với việc cung cấp dịch vụ CNTT.

Liên kết tốt hơn với các mục tiêu kinh doanh: Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức sắp xếp các quy trình quản lý dịch vụ CNTT để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của họ, dẫn đến việc sử dụng CNTT hiệu quả hơn để hỗ trợ kinh doanh.

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng: ISO/IEC 20000-1:2018 yêu cầu các tổ chức thiết lập sự giao tiếp và cộng tác hiệu quả với khách hàng của họ, dẫn đến sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng được nâng cao.

Gia tăng sự tự tin: Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 giúp cho những bên liên quan tăng cường sự tin tưởng vào khả năng của một tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ CNTT một cách có hiệu quả.

Hướng dẫn xây dựng ISMS dựa theo chứng nhận ISO 20000-1:2018

Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ISMS) sẽ cung cấp khuôn khổ về công nghệ nhằm thấu hiểu, thống nhất và giám sát dịch vụ để quản lý một cách hiệu quả. ISO 20000-1:2018 giúp doanh nghiệp đo lường về chất lượng của công nghệ thông tin qua xác định được những tiêu chí:

+ Mục tiêu ISMS

+ Số liệu khách hàng về sự hài lòng

+ Tính khả dụng dịch vụ CNTT

+ Những biện pháp hay năng lực bảo mật CNTT

Khi giám sát liên tục các tiêu chí và sự cải tiến liên tục của ISMS là cốt lõi của chứng nhận ISO 20000-1:2018. Khi tổ chức triển khai Quản lý dịch vụ CNTT thì cần tính đến 5 quy trình dưới đây:

+ Về chiến lược dịch vụ

Chiến lược được xác định để cung cấp dịch vụ CNTT dựa trên yêu cầu khách hàng.

+ Thiết kế về dịch vụ

Để thúc đẩy sự phát triển mới và tối ưu hoá được dịch vụ CNTT hiện có từ đó tìm ra giải pháp cho vấn đề nảy sinh:

+ Cải tiến dịch vụ trở nên liên tục

Từ việc giám sát liên tục, sẽ rút ra được các biện pháp tối ưu được rút ra và thực hiện nhằm cải thiện hiệu quả và tăng tính khả dụng của dịch vụ CNTT.

Trên đây là những chia sẻ của Viện chất lượng ISSQ về Tính năng của chứng nhận ISO 20000-1:2018  Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Hy vọng qua bài viết sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 03/07/2023

Tin liên quan