Chứng nhận SA 8000 - Điều khoản về Lao động trẻ em

Lao động trẻ em chính là điều khoản đầu tiên của chứng nhận SA8000. Việc SAI đặt điều khoản này lên hàng đầu cho thấy ưu tiên của tổ chức này là bảo vệ quyền của trẻ em, bộ phận dễ bị tổn thương trong xã hội rất cần được bảo vệ.

Giải thích các định nghĩa có trong các điều khoản

Để hiểu các yêu cầu của điều khoản lao động trẻ em, điều quan trọng trước tiên là phải làm rõ định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này.

“Trẻ em” = Bất kỳ ai mà dưới 15 tuổi, trừ độ tuổi tối thiểu để đi làm hoặc là đi học bắt buộc cao hơn so với yêu cầu của luật pháp địa phương, yêu cầu về độ tuổi cao hơn sẽ được áp dụng tại địa phương. ở đó.

“Lao động trẻ em” = Là bất cứ công việc nào thực hiện bởi trẻ em dưới độ tuổi quy định theo định nghĩa về trẻ em ở trên, ngoại trừ theo Khuyến nghị 146 của ILO.

“Lao động trẻ” = Người lao động dưới 18 tuổi nhưng lớn hơn tuổi trẻ em, theo định nghĩa trên.

“Các biện pháp Khắc phục đối với Lao động Trẻ em” là: Tất cả hỗ trợ và hành động cần thiết đảm bảo an toàn, sức khỏe, giáo dục và phát triển của trẻ em trong trường hợp lao động trẻ em, như được định nghĩa trong định nghĩa. nghĩa trên, kể cả những người đã nghỉ việc.

Yêu cầu đối với điều khoản Lao động trẻ em

Điều khoản về Lao động trẻ em có 4 điều khoản con, tương ứng với 4 yêu cầu.

Yêu cầu đầu tiên

Yêu cầu đầu tiên là nghiêm cấm việc tham gia, hỗ trợ sử dụng lao động dưới 15 tuổi. Nếu doanh nghiệp vi phạm sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng, dừng quá trình đánh giá và không được cấp chứng nhận SA8000.

Về định nghĩa “lao động trẻ em”, theo định nghĩa trên về trẻ em thì độ tuổi được phép lao động là từ đủ 15 tuổi trở lên. Nếu luật quốc gia tại địa phương nơi doanh nghiệp muốn có nhân chứng quy định độ tuổi cao hơn thì độ tuổi cao hơn đó sẽ bị tính phí.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, “Trẻ em” chính là người có độ tuổi dưới 16 tuổi (dựa theo Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016). Tuy nhiên, dựa trên yêu cầu trong điều khoản tiêu chuẩn SA8000 ưu tiên độ tuổi lao động tối thiểu nên chúng ta sẽ không áp dụng với độ tuổi 16 này. Thay vào đó, chúng ta sẽ quan tâm đến độ tuổi lao động tối thiểu được quy định trong Bộ luật lao động 2019. Theo Khoản 1 Điều 3 của Bộ luật Lao động quy định:

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động dựa vào thoả thuận, được trả lương và chịu quản lý, điều hành và giám sát của người sử dụng lao động.

Người lao động có độ tuổi tối thiểu là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp theo quy định của Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Tại Mục 1 Chương XI Bộ luật Lao động 2019 quy định người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi được phép lao động. Tuy nhiên, quy định của điều khoản về Lao động trẻ em chỉ cho phép tuổi cao hơn 15 tuổi nên chúng ta sẽ lấy tuổi lao động trẻ em là dưới 15 tuổi.

Bộ luật Lao động năm 2019 đã có quy định cấm sử dụng những lao động trẻ em, cụ thể tại Khoản 7 Điều 8 quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm của lĩnh vực lao động là: “Sử dụng lao động chưa đủ tuổi trái với pháp luật. "

Yêu cầu lần thứ hai

“Tổ chức phải thiết lập và lập thành văn bản, duy trì và truyền đạt hiệu quả tới nhân viên và những bên liên quan, các chính sách và thủ tục để giải quyết vấn đề lao động trẻ em, bên cạnh đó phải cung cấp hỗ trợ tài chính và hỗ trợ khác phù hợp để trẻ tham gia và duy trì quá trình học tập cho đến khi trẻ được không còn là một đứa trẻ, như đã định nghĩa ở trên. "

Về cơ bản, doanh nghiệp cần ghi cam kết không sử dụng lao động trẻ em vào một chính sách, đồng thời tuyên truyền chính sách này đến người lao động và đối tác. Có chính sách hỗ trợ cho những lao động trẻ em nếu doanh nghiệp có sửa dụng lao động trẻ em, phải hỗ trợ cho con em đi học cho đến khi các em đủ 15 tuổi.

Yêu cầu thứ ba

“Tổ chức có thể thuê lao động trẻ, nhưng trong trường hợp nếu như các lao động trẻ này phải tuân theo yêu cầu giáo dục bắt buộc đối với pháp luật, thì lao động trẻ chỉ được phép làm việc ngoài giờ học. Trong mọi trường hợp, tổng thời gian học tập, làm việc, đi lại không được quá 10 giờ trong ngày và thời gian làm việc không quá 8 giờ trong ngày. Công nhân trẻ không nên làm việc vào ban đêm. "

Đối với việc sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, pháp luật Việt Nam quy định như dưới đây:

“Thời gian làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi sẽ được làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm trong một số nghề, dựa theo công việc theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành. – ở Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Lao động năm 2019.

Yêu cầu thứ tư

“Các tổ chức, doanh nghiệp không được (bắt buộc) để cho trẻ em hay lao động trẻ tiếp xúc với bất cứ điều kiện nào – bên trong hoặc bên ngoài nơi làm việc – gây độc hại hoặc không an toàn đối với sức khỏe và sự phát triển thể chất cũng như tinh thần của trẻ.”

Các quy định của Bộ luật lao động về cơ bản giống với các yêu cầu trên.

Trên đây là những chia sẻ của Viện chất lượng ISSQ về Chứng nhận SA 8000 - Điều khoản về Lao động trẻ em.

Hy vọng qua bài viết sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 08/06/2023

Tin liên quan