Tổng quan về chứng nhận ISO 27001:2013

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin, theo Chứng nhận ISO 27001:2013, tất cả những tài sản thông tin trong doanh nghiệp đều có giá trị vô cùng quan trọng. Các tài sản thông tin này đều cần được kiểm soát rủi ro và bảo vệ để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế mà việc chứng nhận ISO 27001:2013 là điều mà các công ty cần quan tâm để bảo mật thông tin một cách toàn diện và hiệu quả nhất.
Vậy dưới đây Viện chất lượng ISSQ sẽ mang đến cho bạn đọc về Tổng quan về chứng nhận ISO 27001:2013 Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin.

Hệ thống Quản lý Thông tin (ISMS) như thế nào?
Theo quan điểm của hệ thống chứng nhận ISO 27001:2013 đã nêu ra tài sản của tổ chức ngoài nhà xưởng máy móc còn có thông tin và những hệ thống, quy trình. Tất cả những tài sản hữu hình, vô hình của công ty đều có giá trị quan trọng vì vậy cần được bảo vệ thích hợp. Do thông tin được tồn tại và lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau nên tổ chức cần có biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro xảy ra.
Khác với những tài sản khác, thông tin sẽ gặp những rủi ro về ATTT như:
+ Những quy trình vận hành thông tin sẽ không được đảm bảo
+ Không quản lý rủi ro việc truy cập hệ thống thông tin của công ty một cách định kỳ.
+ Nhân viên chưa được đào tạo về vận hành, quản lý và bảo mật hệ thống thông tin…
Vì vậy, ngoài các biện pháp về kỹ thuật thì tổ chức/doanh nghiệp nên xây dựng và áp dụng chính sách, quy trình, quy định vận hành để giảm thiểu rủi ro.
Khái niệm về chứng nhận ISO 27001:2013
Chứng nhận ISO 27001:2013 là hệ thống về tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn an ninh thông tin. Khi áp dụng tiêu chuẩn này doanh nghiệp sẽ quản lý an ninh thông tin một cách hiệu quả nhất.
Theo chứng nhận có đề cập thì thông tin ở đây gồm các dữ liệu được lưu lại dưới dạng điện tử, hoặc là dữ liệu in ra – dữ liệu mềm và dữ liệu cứng.
Khi tổ chức/doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001:2013 sẽ giúp bạn xác định được loại thông tin, các mối nguy, rủi ro có thể xay ra. Từ đó thiết lập hệ thống, sự kiểm soát cũng như các quy trình để giảm thiểu rủi ro. Chứng nhận này phù hợp với mọi quy mô của tổ chức, công ty – doanh nghiệp và được áp dụng ở mọi lĩnh vực kinh tế khác nhau.
Những câu hỏi thường gặp đối với chứng nhận ISO 27001:2013?
Chứng nhận ISO 27001:2013 có hiệu lực trong khoảng thời gian bao lâu?

Hiệu lực của chứng nhận ISO 27001:2013 là khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận cho đến hết hạn của giấy chứng nhận có giá trị pháp lý bắt buộc, doanh nghiệp cần phải thi hành tiêu chuẩn ISO 27001:2014 mới có giá trị trong thời gian đó.
Hầu hết các chứng nhận ISO 27001:2013 đều có thời hạn trong khoảng 3 năm tính từ ngày cấp. Trong 3 năm đó tổ chức sẽ tiến hành đánh giá 2 cuộc giám sát hệ thống quản lý các thông tin của các doanh nghiệp (Mỗi năm một lần).
Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào?
Trong trường hợp nếu doanh nghiệp không thi hành theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 thì hiệu lực của giấy chứng nhận sẽ không có giá trị dẫn đến tổ chức chứng nhận sẽ bị thu hồi.
Một số doanh nghiệp sau khi đã đạt được chứng nhận ISO 27001:2013 nhưng không duy trì áp dụng hệ thống dẫn tới hoạt động trì trệ, vận hành sai, khi tổ chức chứng nhận đến giám sát doanh nghiệp sẽ có khả năng bị thu hồi và hiệu lực của chứng nhận sẽ trở nên không còn giá trị.
Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 27001:2013?
Rủi ro liên quan đến tài sản thông tin của doanh nghiệp cần được giải quyết. Để đạt được thông tin an toàn đòi hỏi cần quản lý rủi ro, trong đó bao gồm rủi ro từ những mối đe dọa liên quan đến vật lý, công nghệ, con người đối với tất cả hình thức thông tin trong tổ chức hoặc được sử dụng bởi tổ chức.
Việc áp dụng hệ thống ISMS được mong đợi là một quyết định mang tính chiến lược cho tổ chức và điều cần thiết là quyết định này sẽ được tích hợp nhuẫn nhuyễn, mở rộng và cập nhật phù hợp với nhu cầu tổ chức.
Thực hiện và thiết kế hệ thống ISMS của tổ chức sẽ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu và các mục tiêu của tổ chức, yêu cầu an ninh, những quy trình kinh doanh được áp dụng, quy mô và cấu trúc của từng tổ chức. Thiết kế và hoạt động của hệ thống ISMS cần phản ánh về yêu cầu và lợi ích an toàn thông tin tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp gồm nhà cung cấp, khách hàng, đối tác kinh doanh, bên thứ ba có liên quan.
Khi tổ chức áp dụng chứng nhận ISO 27001:2013, họ sẽ có khả năng thể hiện việc áp dụng một cách nhất quán những nguyên tắc an toàn thông tin tương ứng với các đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
Trên đây là những thông tin hữu ích về Tổng quan về chứng nhận ISO 27001:2013.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 22/12/2022

 

Tin liên quan