Tổ chức chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn GMP

GMP là gì?

GMP (Thực hành sản xuất tốt) là một hệ thống bao gồm các quy trình, thủ tục và tài liệu khép kín nhằm đảm bảo các sản phẩm sản xuất, như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm, được sản xuất và kiểm soát một cách nhất quán theo các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra một các cụ thể. Nhà máy đạt chuẩn GMP có thể giúp doanh nghiệp cắt giảm tối đa thất thoát và lãng phí, tránh việc thu hồi hàng hóa, thanh lý,… Nhìn chung, GMP là một tiêu chí nhằm bảo vệ cả doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi các ảnh hưởng tiêu cực về an toàn thực phẩm.

GMP nhằm kiểm tra và bao quát mọi khía cạnh của quá trình sản xuất để đề phòng tất cả mọi mặt của rủi ro có thể gây ra cho sản phẩm, chẳng hạn như nhiễm chéo, tạp nhiễm và ghi nhãn sai… Ở một số lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng đến sản phẩm, hướng dẫn và quy định nhà máy đạt chuẩn GMP đề cập như sau: (1) Quản lý chất lượng; (2) Vệ sinh và điều kiện vệ sinh; (3) Tòa nhà và cơ sở vật chất; (4)Trang thiết bị; (5) Nguyên liệu thô; (6) Nhân viên; (7) Xác thực và trình độ; (8) Khiếu nại; (9) Tài liệu và lưu trữ hồ sơ; (10) Thanh tra và đánh giá chất lượng.

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤU CHỨNG NHẬN GMP

þ Đơn đăng ký

þ Các giấy phép

þ Sơ đồ tổ chức, nhân sự

þ Báo cáo huấn luyện, đào toạ

þ Sơ đồ, thiết kế nhà máy

þ Danh mục thiết bị hiện có

Viện Chất lượng ISSQ  là đơn vị có năng lực chứng nhận nhà máy đạt chẩn GMP. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đánh giá, đưa ra những nhận xét khách quan khi chỉ ra những lỗi giúp tổ chức/doanh nghiệp/ nhà máy cắt giảm tối đa thất thoát và lãng phí, tránh việc thu hồi hàng hóa, thanh lý,… Hay liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn. Địa chỉ: Số 52 Ngõ 46 đường Liêm Mạc, phương Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.

Ngày đăng: 20/06/2022

Tin liên quan