Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi Cung ứng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 28001:2013

Chuỗi cung ứng bao gồm hệ thống các bước quy trình từ khi sản phẩm dịch vụ được tạo ra cho đến khi đến tay khách hàng. Nó cũng là sự liên kết giữa các nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà phân phối và các đối tác kinh doanh khác. Trong suốt quá trình đó, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến phát sinh các sự cố, rò rỉ thông tin khách hàng đối tác, hay tin tức bảo mật của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát rủi ro đồng thời tăng cường bảo vệ các thông tin của chuỗi liên hoàn cung ứng, ISO 28001:2013 ra đời để xác định và quản lý rủi ro, đưa ra giải pháp quản lý phù hợp với doanh nghiệp.

ISO 28001 được tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển và công bố lần đầu vào năm 2007, nội dung ISO 28001 cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện an ninh chuỗi cung ứng.

ISO 28001 bao gồm một số nội dung sau:

Phạm vi áp dụng: Chỉ định phạm vi, yêu cầu và khái niệm chung cho Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng.

Quản lý rủi ro: Hướng dẫn xác định, đánh giá và xử lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Quản lý tài sản: Quản lý các tài sản vật chất và thông tin quan trọng trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả việc xác định, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản.

Quản lý xử lý hàng hóa: Hướng dẫn về công việc quản lý vận hành, lưu trữ, xử lý và phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả xử lý hàng hóa nguy hiểm.

Quản lý đối tác và nhà cung cấp: Hướng dẫn về việc lựa chọn, đánh giá và kiểm soát đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng, đảm bảo tính tin cậy và an ninh.

Quản lý thông tin: Hướng dẫn cách bảo vệ thông tin quan trọng và quản lý quá trình liên lạc, bao gồm cả quản lý sự cố liên quan đến thông tin.

Đào tạo và nhận thức: Đề xuất các biện pháp đào tạo và tăng cường nhận thức về an ninh trong chuỗi ứng dụng, để nâng cao nhận thức và chủ động đối với mối đe dọa và biến cố.

Đối tượng của Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề: công ty sản xuất, nhà phân phối, nhà vận chuyển, kho bãi, nhà cung cấp dịch vụ logistics, và bất kỳ tổ chức nào liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng và muốn tổ chức xây dựng, duy trì một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng an toàn, đảm bảo rằng các hoạt động vận chuyển và lưu trữ hàng hóa được tiến hành một cách an toàn và bảo mật.

Áp dụng ISO 28001:2013 có những lợi ích gì?

Tăng cường an ninh chuỗi cung ứng: ISO 28000 tập trung vào việc đánh giá rủi ro và triển khai biện pháp bảo mật để giảm thiểu các nguy cơ, sự cố. Điều này giúp tổ chức ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn và bảo vệ hàng hóa khỏi mất mát, đánh cắp và sử dụng trái phép.

Cải thiện hiệu suất và hiệu quả: Qua việc xây dựng Hệ thống Quản lý Bảo mật An toàn chuỗi cung ứng

Tăng cường niềm tin của khách hàng, nhận diện thương hiệu: không chỉ đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Khách hàng và đối tác cung cấp đều có thể yên tâm rằng tổ chức đang thực hiện các biện pháp bảo mật an ninh thông tin sản phẩm và khách hàng. Từ đó tăng lượng khách hàng thân thiết, mở rộng các thị trường tiềm năng

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, pháp luật, quy định và tiêu chuẩn quốc tế, là cơ sở để tổ chức xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường nước ngoài, có ưu thế, cơ hội trong các dự án, đấu thầu.

ISO 28000 thúc đẩy việc hợp tác giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng và tạo ra một môi trường làm việc hợp tác và chia sẻ thông tin cải thiện, thúc đẩy quá trình và giải quyết các vấn đề chung.

Viện Chất lượng ISSQ hiện được chỉ định năng lực chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 28001:2013 và các hệ thống quản lý khác: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022,…

Quy trình chứng nhận tại Viện Chất lượng ISSQ gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

Bước 3: Tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận (nếu đạt)

Bước 6: Thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/lần

Bước 7: Thực hiện đánh giá chứng nhận lại (chứng chỉ hết hạn 3 năm)

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 30/09/2023

Tin liên quan