Những điều cần biết về Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN

Hiện nay, sơn phủ nội – ngoại thất thuộc nhóm sơn tường dạng nhũ tương cần phải chứng nhận đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu của QCVN 16:2019/BXD.
Dưới đây, Viện chất lượng ISSQ sẽ đưa đến thông tin những điều cần biết về Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
+ Quy chuẩn này sẽ quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định ở Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng ở Việt Nam, hàng hóa quá cảnh.
Đối tượng áp dụng của của Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Tổ chức, các cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, những hàng hóa vật liệu xây dựng.
Tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Tại sao phải có Giấy chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN là hoạt động bắt buộc theo quy định của pháp luật. Căn cứ xử phạt vi phạm thực hiện theo Nghị định 80/2013 / NĐ-CP và Nghị định 119/2017 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hóa.
Các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị xử lý với mức phạt tiền đến 300.000.000 đồng: Cơ sở sản xuất không đăng ký chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại QCVN 16: 2019 / BXD; không tiến hành thực hiện công bố hợp quy; sử dụng giả mạo con dấu, giấy chứng nhận hợp quy, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm; bán sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa được chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật đề ra.

3. Phương thức chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Quy định tại 3.1.2. QCVN 16: 2019 / BXD có 3 phương thức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7 được quy định tại Thông tư 28/2012 / TT-BKHCN (Theo Bộ Khoa học và Công nghệ). ) và Thông tư 02/2017 / TT-BKHCN (Bộ Khoa học và Công nghệ):
- Phương thức 1: Thử nghiệm ở mẫu điển hình
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 sẽ không quá 01 năm và được theo dõi thông qua thử nghiệm mẫu theo mỗi lần nhập khẩu.
Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu với mục đích thử nghiệm.
Phương pháp này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu do các cơ sở sản xuất ở nước ngoài sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Phương thức 5: Thử nghiệm ở mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá trong quá trình sản xuất.
Thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 không quá 03 năm và được giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc lưu thông trên thị trường kết hợp với việc đánh giá quá trình sản xuất.
Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm do các nhà sản xuất trong nước sản xuất hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của ISO 9001.
- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá ở các lô sản phẩm, hàng hóa.
Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị đối với các lô sản phẩm, hàng hóa.

4. Các bước để Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Bước 1: Tiến hành Đăng ký chứng nhận
Viện chất lượng ISSQ sẽ tiếp nhận và trao đổi thông tin yêu cầu của khách hàng về việc đăng ký chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Bước 2: Đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm và thử nghiệm ở mẫu điển hình
Với phương thức 5: Đánh giá điều kiện sản xuất và đảm bảo chất lượng, kết hợp với lấy mẫu để kiểm nghiệm sản phẩm điển hình
Với phương thức 7: Kiểm tra thực tế các lô sản phẩm, hàng hóa kết hợp với việc lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm điển hình,
Viện chất lượng ISSQ chỉ chấp nhận chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn khi và chỉ khi tất cả các chỉ tiêu thử nghiệm đều có kết quả phù hợp với những yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD và có đầy đủ hồ sơ tài liệu đáp ứng yêu cầu theo quy định.
Bước 3: Báo cáo đánh giá, cấp chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Viện chất lượng ISSQ sẽ thông báo kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Nếu kết quả trên phù hợp với những yêu cầu quy định, khách hàng sẽ được Viện chất lượng ISSQ cấp giấy chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN
Bước 4: Giám sát định kỳ và duy trì chứng nhận
Giấy chứng nhận hợp quy cho sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16: 2019 / BXD sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm, do đó mỗi năm khách hàng sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ 1 lần / năm theo quy định tại Thông tư 28/2012 / BKHCN.
Trên đây là những thông tin về Những điều cần biết về Chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN16:2019/BKHCN.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 21/11/2022

Tin liên quan