Đảm bảo chất lượng thức ản thủy sản và sử dụng an toàn

Thức ăn cho thủy sản là sản phẩm tác động trực tiếp tới sự phát triển của thủy sản, sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Vì thế, đảm bảo hợp quy đối với sản phẩm này trở thành yêu cầu bắt buộc thực hiện. Theo phân tích của các chuyên gia ngành thủy sản, chất lượng thức ăn thủy sản và nguyên liệu làm ra loại thức ăn này có vai trò và ý nghĩa quyết định ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi. Đồng thời, người sử dụng các sản phẩm thủy sản cũng như môi trường nuôi trồng thủy sản sẽ chịu tác động không nhỏ nếu chất lượng thức ăn thủy sản không đảm bảo. Vì thế, từ năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hướng dẫn về việc áp dụng quy chuẩn quốc gia về thức ăn thủy sản bắt buộc thực hiện trong cả nước. Theo đó,tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. 

Các tổ chức, doanh nghiệp cần phải chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm để đạt được yêu cầu khắt khe của khách hàng và đòi hỏi của pháp lý. Việc áp dụng triệt để các quy định là căn cứ để doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm thủy sản được phép lưu hành trên thị trường; giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về pháp lý hoặc chi phí liên quan nhờ tuân thủ đúng quy chuẩn Việt Nam. Thông qua đó, là một bằng chứng cho thấy người nuôi trồng thủy sản, cộng đồng kinh doanh đ|p ứng yêu cầu an toàn chất lượng cho thủy sản, cũng như người dùng thực phẩm được nuôi trồng bằng các thức ăn thủy sản đó. Ngoài ra còn góp phần nâng cao uy tín, lọi thế cạnh tranh, tạo lòng tin từ khách hàng, giúp nâng cao thương hiệu, giá trị cho nhà sản xuất và là lời cam kết của tổ chức doanh nghiệp với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội. 

Theo tìm hiểu được biết, điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản (TĂTS), xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (SP XLMT NTTS) được quy định cụ thể tại Điều 32 của Luật Thủy sản 2017. Theo đó, các tổ chứ các| nh}n được cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện sản xuất TĂTS, SP XL MT NTTS khi đ|p ứng được 06 điều kiện sau: (1) Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại; (2) Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; (3) Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm; (4) Có điều kiện phấn tích chất lượng trong quy trình sản xuất; (5) Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; (6) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về NTTS, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm./

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 27/06/2022

Tin liên quan