Chứng nhận thức ăn thuỷ sản - Phần I: Thức ăn hỗn hợp

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản là hoạt động đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm thức ăn thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường hoặc nhập khẩu để sản xuất.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tất cả các tổ chức; cá nhân tham gia hoạt động sản xuất; Nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản vào Việt Nam phải thực hiện chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản và công bố hợp quy theo Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển ban hành. 
Mục đích chứng nhận của hợp quy thực phẩm thủy sản là gì?
Thức ăn thủy sản là sản phẩm có tác động trực tiếp tới sự phát triển của thủy sản. Chất lượng thủy sản phụ thuộc phần lớn vào nguồn thức ăn; Lựa chọn thức ăn thủy sản đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, thức ăn thủy sản có thể gián tiếp ảnh hưởng và gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe con người từ việc tiêu thụ thủy sản.
+ Đảm bảo chất lượng, an toàn hải sản từ khâu nuôi trồng đến tiêu thụ.
+ Là bằng chứng cho thấy sản phẩm thức ăn thủy sản của doanh nghiệp đạt các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
+ Đảm bảo doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định cũng như nâng cao năng suất.
+ Giảm chi phí vận hành nhờ hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất cũng như biết cách phân bổ nguồn lực hợp lý.
+ Nâng cao uy tín, hình ảnh của công ty, doanh nghiệp trong mắt khách hàng và đối tác.
+ Tăng sức mua của sản phẩm, là lợi thế cạnh tranh so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường.
+ Là công cụ tiếp thị hiệu quả cho nhà sản xuất/kinh doanh hoặc nhập khẩu thức ăn thủy sản.
+ Đó là cơ hội giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật để đưa sản phẩm vào các thị trường mới và được khách hàng dễ dàng chấp nhận hơn.
+ Đó là cách thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng đối với sản phẩm, hàng hóa thực phẩm thủy sản của mình.
+ Thể hiện sự tuân thủ và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực cung cấp thức ăn thủy sản.
Tại sao cần phải công bố hợp quy thức ăn thủy sản?
Công bố hợp quy thức ăn thủy sản là hoạt động mà cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm thức ăn thủy sản của mình theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Các tiêu chuẩn làm căn cứ chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn thủy sản bao gồm:
QCVN 02-31-1/2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp.
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm bổ sung.
QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm tươi sống.
QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Công bố hợp quy thức ăn thủy sản là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi doanh nghiệp muốn lưu hành hợp pháp sản phẩm này trên thị trường.
Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT) 
Quy định về những chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép với Thức ăn hỗn hợp (mã HS 2309.90.13; 2309.90.19) dùng trong việc nuôi trồng thủy sản. QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT áp dụng đối với các Tổ chức/cá nhân có liên quan đến các hoạt động sản xuất, nhập khẩu Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.
Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thức ăn hỗn hợp, quy định về kỹ thuật đặt ra về giới hạn an toàn (giới hạn tối đa được cho phép) với các chỉ tiêu sau: Aflatoxin B1, Chì (Pb), Ethoxyquin, Cadimi (Cd), Asen (As) vô cơ, Thủy ngân (Hg), Salmonella.
Quy định về quản lý và thực hiện chứng nhận hợp quy thực phẩm thuỷ sản
Tổ chức/cá nhân công bố hợp quy thực phẩm hỗn hợp/Thực phẩm bổ sung/Thực phẩm tươi sống, thực phẩm sống theo các biện pháp khác nhau (tùy theo loại sản phẩm sản xuất trong nước hoặc sản phẩm nhập khẩu).
Việc đánh giá sự phù hợp của thực phẩm cũng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau (tùy theo loại sản phẩm được sản xuất trong nước hay nhập khẩu).
Thủ tục công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy thực hiện theo quy định của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN vào ngày 12/12/2012. Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đô thị có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy từ tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương
Nội dung, trình tự, nguyên tắc sử dụng phương pháp đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương pháp đánh giá hợp quy với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo sự phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển. Nông thôn.
Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản phổ biến, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Trường hợp các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
Trên đây là những thông tin về Chứng nhận thức ăn thuỷ sản - Phần I: Thức ăn hỗn hợp. Hi vọng sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho bạn đọc!

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 06/11/2023

Tin liên quan