Chứng nhận ISO 22000 sự cần thiết và hiệu quả dành cho doanh nghiệp

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Là một yếu tố chính trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, chúng tôi xác định các nguyên tắc giao tiếp lẫn nhau, quản lý hệ thống, các chương trình tiên quyết (PRP) và HACCP, ISO22000 dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và bao gồm tất cả 7 nguyên tắc và 12 quy trình của HACCP. Bằng cách tích hợp hai hệ thống này, các tổ chức có thể đạt được mục tiêu của họ là đảm bảo an toàn thực phẩm và liên tục cải thiện hiệu suất. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tự trị, chủ động ngăn ngừa và quản lý các mối nguy thực phẩm có thể xảy ra tại nơi làm việc. Bằng cách thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm này, các công ty có thể đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng và pháp lý và có được lợi thế cạnh tranh để tiếp tục phát triển của tổ chức.

• Sự cần thiết

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện, bao gồm các yêu cầu: Quản lý tài liệu hồ sơ, cam kết của lãnh đạo, quản lý nguồn lực, hoạch định và tạo sản phẩm an toàn (các chương trình tiên quyết, các phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP), kiểm tra xác nhận, xác định nguồn gốc, trao đổi thông tin và cải tiến hệ thống. Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô.

Áp dụng ISO 22000 còn mang lại nhiều lợi ích khác như: Cải thiện sức khỏe và độ an toàn; Cải thiện sự hài lòng của khách hàng; Giúp đáp ứng các yêu cầu, quy định của thị trường và pháp luật; Giúp đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác; Tăng tính minh bạch; Cải thiện phản ứng với các rủi ro; Giảm thời gian điều tra các vi phạm an toàn thực phẩm nếu có vấn đề xảy ra.

Hiệu quả mong đợi

- Hệ thống quản lý vệ sinh có hệ thống.

- Sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tối đa hóa hiệu quả của hệ thống quản lý vệ sinh.

- Cải thiện hình ảnh công ty và cải thiện độ tin cậy.

- Thúc đẩy lợi nhuận kinh tế bằng cách giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm, khiếu nại của người tiêu dùng, lợi nhuận và khối lượng chất thải.

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 29/4/2022

 

 

Tin liên quan