Chứng nhận ISO 28001:2013 - Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng

Tổng quan về chứng nhận ISO 28001:2013- Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng 
Chuỗi cung ứng là một hệ thống liên quan tới nhiều lĩnh vực và nó bị ảnh hưởng bởi tổ chức do sự phá vỡ hoặc là các vấn đề về an ninh trong vòng chuỗi này. Điều quan trọng nhất đối với tổ chức là xác định được các rủi ro cần đối mặt trong chuỗi cung ứng và quản lý một cách chính xác nhất.
Chứng nhận ISO 28001:2013: Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng là tiêu chuẩn do ISO ban hành nhằm xác định và quản lý những rủi ro.
Chứng nhận này mô tả những yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng và cung cấp những mô hình quản lý cho tổ chức cần thiết lập và triển khai hệ thống này.
Chứng nhận ISO 28001:2013– Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng do Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế và Cơ quan kiểm định Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cho hệ thống quản lý khác có thể tiến hành chuẩn bị Chứng chỉ Hệ thống Quản lý An ninh Chuỗi Cung ứng. Vì vậy, một ngôn ngữ mua sắm chung đã được thiết lập, mọi người có thể dễ dàng hiểu hơn. Doanh nghiệp sẽ giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa được cải thiện.

Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 28001:2013 - Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng
Trong chứng nhận ISO 28001:2013- Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: 
+ Là tất cả tổ chức sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ
+ Các tổ chức thông quan
+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ hậu cần
+ Các tổ chức tài chính
+ Các tổ chức hoạt động vận tải
+ Kinh doanh các hàng hoá
Lợi ích của chứng nhận ISO 28001:2013- Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng
Một trong các lợi ích là giảm bớt rủi ro bảo mật. Nhờ tiêu chuẩn này, rủi ro bảo mật được xác định trong tất cả những lĩnh vực, những biện pháp phòng ngừa cần thiết để thực hiện, từ đó giảm thiểu các thiệt hại.
Ngoài ra, vấn đề tại nơi sản xuất trong thời gian sẽ được giảm bớt.
Chứng nhận ISO 28001:2013 sẽ đáp ứng những yêu cầu của quy định pháp lý mới yêu cầu các nhà điều hành kinh tế uỷ quyền (AEO) trong tổ chức giao dịch với các nước thuộc Liên minh Châu Âu.
Đối với lĩnh vực hậu cần, sẽ có nhiều yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn này.
Chất lượng của các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng lên, chi phí giảm đi, lợi nhuận và năng suất đạt được.
Sự cạnh tranh và thị phần của tổ chức từ đó mà tăng lên, vì thế tăng được hiệu quả thị trường.
Những nguyên tắc cơ bản của chứng nhận ISO 28001:2013 -  Hệ thống quản lý An toàn Chuỗi cung ứng
Chứng nhận ISO 28001:2013-  Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng hỗ trợ tất cả tổ chức trong lĩnh, đánh giá, kiểm soát rủi ro bảo mật, từ đó giảm đi các tác động do những mối đe dọa an ninh gây ra cho doanh nghiệp.
Mục đích của tiêu chuẩn là giảm thiểu những rủi ro an ninh từ đó để đảm bảo phân phối hàng hoá và vật liệu một cách trơn tru, nhanh chóng, kịp thời.
Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản của chứng nhận ISO 28001:2013 -  Hệ thống quản lý An toàn Chuỗi cung ứng.
+ Để đảm bảo thiết lập và quản lý chính xác cho chuỗi cung.
+ Giảm thiểu những rủi ro về bảo mật thông tin
+ Nhằm giúp đảm bảo phân phối hàng hoá và nguyên vật liệu một cách trơn tru và kịp thời.
Quy trình để chứng nhận ISO 28001:2013 -  Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng
Quy trình để chứng nhận ISO 28001:2013 -  Hệ thống Quản lý An toàn chuỗi cung ứng trải qua những giai đoạn dưới đây:
Cung cấp giai đoạn:
Doanh nghiệp sẽ nhận được báo giá từ các tổ chức chứng nhận dựa theo số lượng nhân viên và về lĩnh vực hoạt động của công ty đó.
Về giai đoạn ứng dụng:
Công ty sẽ điền vào mẫu đơn do cơ quan chứng nhận cung cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Về giai đoạn xem xét tài liệu:
Tổ chức chứng nhận sẽ chỉ định một kiểm toán viên để kiểm tra xem các tài liệu có đáp ứng được những yêu cầu tiêu chuẩn liên quan trong việc kiểm tra tài liệu hay không. Nếu như tài liệu đó đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn có liên quan và bao gồm trong kế hoạch kiểm toán của công ty. Nếu không có, công ty sẽ thông báo bằng văn bản và sẽ sửa chữa những thiếu sót.
Đối với giai đoạn lập kế hoạch.
Tuỳ theo quy mô của công ty, tổ chức chứng nhận sẽ xác định được thời gian.
Về giai đoạn đánh giá
Dựa vào báo cáo của kiểm toán viên tổ chức chứng nhận sẽ phê duyệt về các tài liệu cần thiết và giao cho công ty. Ngoài ra, còn một số hợp đồng ký kết với công ty.
Thời gian có hiệu lực của chứng nhận là 3 năm. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành 2 cuộc đánh giá giám sát và thực hiện mỗi năm một lần.
Trên đây là những thông tin về Chứng nhận ISO 28001:2013- Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 17/01/2023

Tin liên quan