Cách xây dựng, áp dụng chứng nhận ISO 21001:2018

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành chứng nhận ISO 21001:2018 (viết tắt là ISO 21001), là tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế, cung cấp mô hình công cụ quản lý cho tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục (EOMS).

Chứng nhận ISO 21001:2018 là gì?

ISO 21001 dựa trên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (tiêu chuẩn chung về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho mọi lĩnh vực, không phân biệt quy mô và loại hình, sau đây viết tắt là ISO 9001) nhưng đưa ra các yêu cầu chuyên biệt đối với các tổ chức giáo dục (như trường học). , nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và các tổ chức giáo dục khác) nhằm giúp các tổ chức giáo dục có mô hình hệ thống quản lý tối ưu hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao sự hài lòng của người học, người thụ hưởng, người lao động và các bên quan tâm liên quan cùng nhiều lợi ích khác.

Tiêu chuẩn ISO 21001 tập trung vào các tương tác cụ thể giữa cơ sở giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác. Đây là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, dựa trên ISO 9001 và phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác thông qua việc áp dụng cấu trúc cấp cao nhất quán của tiêu chuẩn quản lý ISO chung.

EOMS được sử dụng như một công cụ quản lý, thu thập các yêu cầu giúp các tổ chức, cơ sở giáo dục thiết lập các chính sách, mục tiêu và thủ tục cần thiết để đảm bảo sinh viên và nhân viên (bao gồm cả giáo viên), khách hàng và những người thụ hưởng khác được đáp ứng nhu cầu, yêu cầu và mục tiêu và sự tương tác giữa các bên quan tâm này và cơ sở giáo dục được nâng lên mức độ thành công cho tất cả các bên liên quan.

Ai có thể hưởng lợi từ ISO 21001?

Mặc dù người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới là những người được hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới này, nhưng tất cả các bên liên quan (con người) sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống, tiêu chuẩn hóa quản lý trong các cơ sở giáo dục.

Ví dụ về các cơ sở giáo dục bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, giáo dục người lớn, giáo dục và đào tạo nghề, trung tâm dạy kèm hoặc các tổ chức huấn luyện, đào tạo, bộ phận giáo dục/đào tạo, và tư vấn, giáo dục không chính quy với các nhà cung cấp dịch vụ. Một điểm khác biệt nữa tồn tại ở nguồn tài trợ bao gồm công (được trợ cấp), tư nhân (thương mại), tự cung tự cấp (doanh thu được tạo ra trong nội bộ) và phi lợi nhuận (được tài trợ).

Các bên quan tâm tham gia vào việc xác định các yêu cầu sẽ được hưởng lợi từ Tiêu chuẩn quốc tế này (giáo viên, phụ huynh, Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, công đoàn, v.v.).

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho tổ chức cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng được các yêu cầu và nhu cầu khác của người học cũng như khách hàng.

Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm cả các quy trình cải tiến hệ thống.

Cách xây dựng, áp dụng chứng nhận ISO 21001:2018

Để xây dựng, áp dụng và có hệ thống quản lý được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018, các tổ chức giáo dục cần đầu tư nguồn lực (nhân lực, tài chính, thời gian, các khóa đào tạo...) để thực hiện đầy đủ các hoạt động sau: Xây dựng bản thân (nếu đủ điều kiện). ) hoặc thuê tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21001:2018 (gồm 03 module đào tạo: nhận thức chung về tiêu chuẩn; đào tạo soạn thảo/thiết lập các quy trình/thủ tục quản lý và vận hành hệ thống quản lý, hoạch định chính sách, mục tiêu lập kế hoạch, lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra và các hướng dẫn, quy định cần thiết; đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ); Soạn thảo/ xây dựng và ban hành các quy trình/thủ tục, chính sách, mục tiêu, kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu, chỉ thị, quy định cần thiết phù hợp với thực tế của các tổ chức giáo dục; Áp dụng các quy trình/quy trình, chính sách, mục tiêu, hướng dẫn, quy định của hệ thống quản lý vào thực tiễn của tổ chức giáo dục;

Sau thời gian nộp đơn, thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý; Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nếu được yêu cầu từ kiểm toán nội bộ hoặc từ bất kỳ hoạt động thực tế nào phát sinh; Đăng ký với tổ chức chứng nhận đủ điều kiện để nhận đánh giá và chứng nhận của bên thứ ba; Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá (chứng nhận giai đoạn 1 và giai đoạn 2) và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến nếu có yêu cầu từ các cuộc đánh giá của tổ chức. cơ quan chức năng xác nhận, cung cấp hồ sơ hành động khắc phục nếu có; Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ và quyết định cấp chứng chỉ hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 21001:2018 cho tổ chức giáo dục ( khi tổ chức đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận); Tổ chức giáo dục được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001: 2018 duy trì áp dụng đảm bảo hiệu quả liên tục; Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá giám sát định kỳ nhằm khẳng định tính hiệu quả của hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận làm cơ sở đưa ra thông báo duy trì chứng nhận cho tổ chức giáo dục.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 30/10/2023

Tin liên quan