Cách thực hiện chứng nhận 27001:2013 Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin

Tùy theo từng quy mô và lĩnh vực hoạt động mà mỗi tổ chức có thể có những cách tiếp cận khác nhau nhằm xây dựng Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ATTT) phù hợp. Chứng nhận ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin bao hàm khá đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin của một tổ chức.
Tổng quan về chứng nhận 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quản lý bảo mật chỉ định các biện pháp bảo mật tốt nhất và kiểm soát bảo mật toàn diện theo hướng dẫn thực hành tốt nhất của ISO/IEC 27002. Chứng nhận này đó là sự phát triển và triển khai một chương trình bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm cả việc phát triển và triển khai Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). 
Yêu cầu quan trọng khi áp dụng ISO 27001:2013
Tương tự như những chứng nhận ISO khác, đối với tiêu chuẩn ISO 27001:2013 cũng có các yêu cầu cơ bản để doanh nghiệp tuân theo quy trình PDCA để tiếp cận hệ thống quản lý an ninh thông tin hiệu quả. Cách tiếp cận theo quy trình của chứng nhận ISO 27001:2013 nhấn mạnh tầm quan trọng của PDCA.
P (Plan): Hiểu rõ các yêu cầu về bảo mật thông tin của doanh nghiệp cũng như tính cấp thiết trong việc đưa ra các chính sách và mục tiêu bảo mật.
D (Do): Đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro an toàn thông tin trong bối cảnh thông tin dễ bị thất thoát, đánh cắp.
C (Check): Thực hiện các hoạt động giám sát, rà soát hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thông tin.
A (Action): Cải tiến liên tục hệ thống quản lý an ninh thông tin.
Lợi ích của việc áp dụng ISO 27001:2013 là gì?
Tiêu chuẩn ISO 27001 cung cấp khung chính sách tiêu chuẩn trong quản lý an toàn thông tin trong doanh nghiệp dựa trên các nền tảng quản lý rủi ro;
Thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về an toàn thông tin được thế giới chấp nhận, tạo cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp tiếp cận và chấp nhận, từ đó cải thiện và kiểm soát trong các tình huống. đặc biệt;
Hỗ trợ lãnh đạo dễ dàng quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách nhất quán và có trách nhiệm với hệ thống quản lý an toàn thông tin;
Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác kinh doanh về hệ thống bảo mật thông tin đã được tuân thủ nghiêm ngặt;
Khẳng định tính độc lập trong quá trình kiểm soát nội bộ và đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản lý trong doanh nghiệp.
Nâng cao nhận thức của toàn thể nhân viên trong tổ chức về tuần quan trọng trong hoạt động an toàn thông tin trong doanh nghiệp.
Triển khai ISMS tại Việt Nam
Các bước dưới đây để đáp ứng được những yêu cầu của chứng nhận ISO 27001:2013:
- Bước 1: Khảo sát và tiến hành lên phương án
- Bước 2: Xác định phương thức quản lý rủi ro an toàn thông tin
- Bước 3: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin ở đơn vị
- Bước 4: Triển khai áp dụng: các biện pháp được lựa chọn, đáp ứng các chính sách, quy định, quy trình đã thiết lập và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001.
- Bước 5: Đánh giá nội bộ: khắc phục những điểm chưa phù hợp với quy định của tổ chức và yêu cầu của chuẩn mực.
Sau khi hoàn thành xong bước 5, tổ chức có thể mời đơn vị độc lập đến để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 2701:2013 cho Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đã được xây dựng.
Kết luận
Hệ thống quản lý an toàn thông tin là nhu cầu thiết yếu của một tổ chức, khi cần đảm bảo an toàn thông tin một cách toàn diện. Việc xây dựng hệ thống ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 sẽ giúp hoạt động an toàn thông tin của tổ chức được quản lý chặt chẽ. Do tiêu chuẩn ISO 27001 xem xét an toàn thông tin từ nhiều khía cạnh nên việc phát triển và ứng dụng hệ thống cần có sự quyết tâm của lãnh đạo tổ chức và sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận trong tổ chức trong việc xây dựng và duy trì hệ thống.
Các vấn đề khó khăn, cần lưu ý khi các đơn vị bắt đầu xây dựng hệ thống ISMS là: Nhận thức của người dùng trong tổ chức về đảm bảo an toàn thông tin, đánh giá lợi ích mang lại khi áp dụng hệ thống ISMS vẫn chưa được xác định. Cao; Trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống chưa phù hợp, đơn vị được phân công không nhận được sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị khác trong tổ chức. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nâng cấp hệ thống cần có sự quan tâm lãnh đạo và đầu tư nguồn lực thích đáng.
Trên đây là những chia sẻ của Viện chất lượng ISSQ giải đáp thắc mắc về Tổng quan cách thực hiện chứng nhận 27001:2013 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
Hy vọng qua bài viết sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn. 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 16/05/2023

 

Tin liên quan