Áp dụng ISQ 14001:2015 Hệ thống Quản lý Môi trường giúp theo dõi những ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp đến môi trường

Đánh giá toàn diện, kiểm tra môi trường - Kiểm tra và Đo lường liên quan đến phát thải & đảm bảo nơi làm việc & nhà máy an toàn

Sự vận hành an toàn của nhà máy và máy móc, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Các chuyên gia của Viện ISSQ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường EMS) cho tổ chức/doanh nghệp để đảm bảo rằng hoạt động của tổ chức/doanh nghệp tuân thủ tất cả các quy định liên quan và cung cấp một nơi làm việc an toàn, cho con người và môi trường

Kể từ khi tiêu chuẩn có hiệu lực, ISSQ đã có những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc quản lý, đánh giá theo tiêu chuẩn xoay quanh môi trường và nơi làm việc an toàn. Viện ISSQ là đơn vị giúp tổ chức/doanh nghiệp thực hiện cam kết đối với môi trường, an toàn và sức khỏe môi trường (EHS).

Từ đó quản lý, tầm soát hiệu quả mọi rủi ro đối với người lao động và những rủi ro liên quan đến môi trường làm việc, giảm thiểu tác động đến môi trường thương hiệu và đảm bảo an toàn cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Đoàn chuyên gia Viện ISSQ, kiểm tra an toàn nhà máy và kiểm tra môi trường giúp khách hàng ngăn ngừa rủi ro về con người hoặc nơi làm việc và đảm bảo nhà máy và thiết bị an toàn được tối ưu hóa hoàn toàn, nhờ vào các khuyến nghị thực tế của các chuyên gia hiểu biết và giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Hơn nữa, Viện ISSQ đã ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với các modun trong tiêu chuẩn từ đó đáp ứng với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Viện Nghiên cứu phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng là đơn vị có năng lực chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đánh giá, đưa ra những nhận xét khách quan khi chỉ ra những lỗi giúp tổ chức/doanh nghiệp/ nhà máy đặt chuẩn giảm tác động đến trực tiếp với môi trường theo tiêu chuẩn,… 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 17/06/2022

 

Tin liên quan