Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp với hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của hoạt động đo lường tiêu chuẩn chất lượng nói chung và hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy nói riêng ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng. 

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thống nhất và chính xác là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, dân sự; góp phần đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường.

Bên cạnh đó, việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Cùng với hoạt động tiêu chuẩn và quản lý chất lượng được coi là một trong những hoạt động hết sức quan trọng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hoạt động tiêu chuẩn và quản lý chất lượng trở thành công cụ, giải pháp giúp cho doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở đường để đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế

Trong hai năm chống chọi với đại dịch covid – 19, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021, Viện đã được Liên hiệp Hội Việt Nam công nhận đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động và công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần vào sự phát triển của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thông qua cả hoạt động chứng nhận và hoạt động phòng chống covid – 19 đã thể hiện vai trò to lớn của Viện Chất lượng ISSQ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đại dịch xảy ra bất ngờ và kéo dài, chính vì vậy, việc chứng nhận đảm bảo chất lượng cho trang thiết bị y tế là rất cần thiết. Tính từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, Viện Chất lượng ISSQ đã vào cuộc nhanh chóng, hỗ trợ, đánh giá và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cho hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.

Ngoài ra, trong bối cảnh sống chung với Covid-19, Viện Chất lượng ISSQ cũng triển khai rất mạnh các chương trình hỗ trợ giảm chi phí chứng nhận cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, góp phần giúp các tổ chức, doanh nghiệp vượt qua thách thức, chuyển đổi phương thức hoạt động, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 12/2/2022

 

Tin liên quan