Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường với TCVN ISO 14001

Mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia đó là có thể đạt được sự cân bằng giữa môi trường xã hội và nền kinh tế.

Trong sự phát triển của xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng, vấn đề về bảo vệ môi trường hiện nay ngày càng được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ sự phát triển của ngành kinh tế, đặc biệt là ngành kinh tế công nghiệp đã kéo theo nhiều vấn đề về môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trong đến hệ sinh thái và con người như: ô nhiễm môi trường nước do chất thải công nghiệp, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu, lỗ hổng tầng OZON.

Do đó, một câu hỏi đặt ra đó là làm thể nào để đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn các nhu cầu của các thế hệ tương lai?

TCVN ISO 14001

Sự phát triển bền vững luôn là sự mong đợi của toàn xã hội, do vậy mỗi cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường cùng pháp luật để có biện pháp bảo vệ đối với các vấn đề môi trường như sử dụng không hiệu quả các nguồn lực, quản lý chất thải không đúng cách, biến đổi khí hậu, suy thoái các hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.

Do đó, các tổ chức phải áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường bằng cách thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường theo TCVN ISO 14001 với mục tiêu đóng góp cho trụ cột môi trường bền vững.

TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) là Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống Quản lý Môi trường. Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Viện ISSQ chứng nhận TCVN ISO 14001

Viện Chất lượng ISSQ là đơn vị đang thực hiện các hoạt động chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy trong đó có chứng nhận TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). Để giúp đỡ khách hàng trong việc đưa ra một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và có biện pháp với các điều kiện môi trường biến đổi, Viện Chất lượng ISSQ sẽ giúp quý khách đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cũng như các tiêu chuẩn khác, TCVN ISO 14001:2015 không nhằm mục đích nâng cao hoặc thay đổi các yêu cầu pháp lý của tổ chức. Tuy nhiên khi chứng nhận TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) tại Viện Chất lượng ISSQ quý khách có thể:

- Ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường;

- Giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức;

- Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp;

- Kiểm soát vòng đời các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý để có thể ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cẩn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời;

- Đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức;

- Trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 22/1/2022

 

 

 

 

Tin liên quan