Danh mục sản phẩm hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là việc làm kiểm tra chất lượng hàng hóa được sản xuất trong nước trước khi đưa ra thị trường. Do đó việc đăng kí kiểm tra, chứng nhận chất lượng hàng hóa là điều kiện cần thiết để nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất.

Sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghiệp

Tùy vào từng loại sản phẩm hàng hóa mà các cơ quan nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động đăng kí chất lượng của doanh nghiệp thông qua các hình thức khác nhau trong đó có hình thức công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo Tiêu chuẩn Cơ sở, Tiêu chuẩn Quốc gia hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác như Tiêu chuẩn Quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực…

Đối với các sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghiệp thì hoạt động công bố tiêu chuẩn là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trước khi tung ra thị trường. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp được xem như bản cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, giúp doanh nghiệp có những lợi ích về mặt pháp lý khi giao kết hợp đồng trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, giấy chứng này còn thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm chất lượng, nâng cao uy tín với người tiêu dùng.

Đối tượng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Những đối tượng thuộc danh mục bắt buộc phải áp dụng công bố tiêu chuẩn là điều kiện cần và đủ trước khi các sản phẩm, hàng hóa được lưu thông trên thi trường. Bên cạnh đó, những hàng hóa không nằm trong danh mục bắt buộc, các đối tượng cũng có thể đăng ký công bố nhằm tạo thêm sự uy tín và tin cậy của các tổ chức mình đối với khách hàng.

Các đối tượng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa bao gồm:

– Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh thực hiện việc sản xuất, chế biến hàng hóa theo quy mô công nghiệp trong danh mục do Bộ khoa học công nghệ môi trường và các bộ chuyên ngành quy định.

– Các cá nhân, tổ chức kinh doanh công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa để thực hiện và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn và trách nhiệm hàng hóa do mình công bố.

Danh mục sản phẩm hàng hóa phải công bố

Hiện nay không có một văn bản pháp luật nào liệt kê toàn bộ các sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn chất lượng mà những quy định về hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường được quản lý bởi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa. Do đó cá nhân, tổ chức phải xác nhận được sản phẩm do đơn vị mình sản xuất thuộc lĩnh vực nào để liên hệ với cơ quan phụ trách để được hướng dẫn thực hiện.

Quý khách hàng có thể tham khảo một số văn bản pháp luật của các Bộ, Ban ngành quy định những vấn đề liên quan đến danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng như sau:

– Thông tư số 31/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại phần Phụ lục)

– Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phần Phụ lục).

– Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý cua Bộ Giao thông Vận tải (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại phần Phụ lục).

– Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại phần Phụ lục).

– Thông tư số 13/VBHN-BCT của Bộ Công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương ( quy định tại phần Phụ lục của Thông tư này).

– Thông tư số 14/TT-BCA của Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an tại phần Danh mục).

– Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành kèm theo Thông tư này).

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 15/1/2022

 

Tin liên quan