Chứng nhận Hệ thống Quản lý Giáo dục TCVN ISO 21001

Ở nước ta, Giáo dục được xem là một trong các hoạt động quan trọng trong sự phát triển của đất nước, trong đó, Chất lượng Giáo dục luôn là yếu tố được xã hội đặc biệt quan tâm. Để thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn này tại Việt Nam, năm 2019, nước ta đã áp dụng Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 hoàn toàn - tương đương TCVN ISO 21001:2019.

Hệ thống Quản lý Giáo dục

Hệ thống Quản lý Giáo dục - ISO 21001:2018 là một Tiêu chuẩn được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và phiên bản được ban hành tại Việt Nam là TCVN ISO 21001:2019. Tiêu chuẩn này được vận hành như một công cụ quản lý cho các tổ chức giáo dục, nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giáo dục và giúp các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên, giáo viên, …

TCVN ISO 21001 hướng đến các đối tượng cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc hỗ trợ đạt được và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu. Đồng thời, tiêu chuẩn hướng tới nâng cao sự thỏa mãn của người học, các bên hưởng lợi khác và nhân viên thông qua việc áp dụng có hiệu lực Hệ thống Quản lý Giáo dục, bao gồm cả các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác.

TCVN ISO 21001 là tiêu chuẩn có thể áp dụng cho toàn bộ các tổ chức giáo dục, không phân biệt loại hình, quy mô hay phương pháp cung cấp. Ngoài ra, không chỉ riêng các tổ chức giáo dục chuyên biệt, TCVN ISO 21001 có thể áp dụng được cho các tổ chức giáo dục nhỏ nằm trong các tổ chức lớn hơn có hoạt động chính không phải là giáo dục, chẳng hạn như các cơ quan đào tạo chuyên môn, các Trung tâm bồi dưỡng nghệp vụ, …

Lợi ích của ISO 21001

Hiện nay, giáo dục đóng vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong sự quá trình phát triển của toàn xã hội. Chính vì vậy chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm của toàn bộ xã hội trong suốt quá trình phát triển của nhân loại.

ISO 21001 hữu ích đối với tất cả các đơn vị giáo dục, từ mẫu giáo đến giáo dục đại học, trung tâm đào tạo nghề và dịch vụ đào tạo trực tuyến.

Việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 21001 giúp các tổ chức giáo dục thể hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao uy tín của tổ chức giáo dục thông qua việc cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện. Ngoài ra, việc áp dụng ISO 21001 cũng là cách chứng tỏ cam kết của tổ chức giáo dục với việc cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu không chỉ cho các học viên mà còn cả các nhà sư phạm, phụ huynh và các bên liên quan khác thông qua việc cải thiện các quy trình đổi mới trong tổ chức giáo dục. 

Các nguyên tắc đặc thù

ISO 21001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao cho các Tiêu chuẩn của ISO về Hệ thống Quản lý. Các yêu cầu cơ bản của Tiêu chuẩn này cũng giống với ISO 9001 nhưng có phần mang tính đặc thù cho tổ chức giáo dục.

Hệ thống Quản lý Chất lượng Giáo dục theo ISO 21001 được thiết lập dựa trên nền tảng 11 nguyên tắc, trong đó phải kể đến một số nguyên tắc mang tính đặc thù cho tổ chức giáo dục, như:

- Hướng vào người học và các bên hưởng lợi khác;

- Sự lãnh đạo về tầm nhìn;

- Trách nhiệm xã hội;

- Khả năng tiếp cận và sự bình đẳng;

- Ứng xử có đạo đức trong giáo dục;

- An toàn và bảo vệ dữ liệu.

Chứng nhận ISO 21001 tại Viện ISSQ

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện ISSQ) là tổ chức chứng nhận được cấp phép bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay Viện Chất lượng ISSQ đang hoạt động chứng nhận các Dịch vụ Khoa học Công nghệ, trong đó có chứng nhận TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018.

Đến với Viện Chất lượng ISSQ, quý khách sẽ được Chứng nhận với quy trình và thủ tục đơn giản, rõ ràng. Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia tin cậy, giàu kinh nghiệm, khách hàng sẽ được hướng dẫn tận tình, hỗ trợ tối đa cách tiến hành quy trình chứng nhận đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 26/10/2021

Tin liên quan