ISSQ cấp Chứng nhận Hợp quy Sơn theo QCVN 16

Chứng nhận Hợp quy là Chứng nhận bắt buộc.

Theo quy định tại quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2019/BXD thì Chứng nhận Hợp quy là điều bắt buộc đối với những hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng được trực tiếp sản xuất trong nước, được nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Có thể thấy rằng việc công bố Chứng nhận Hợp quy Sơn là việc mang tính bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất và nhập khẩu.

Các sản phẩm Sơn khi được Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn, công bố Quy chuẩn thì sẽ được gắn dấu Hợp quy. Đây là minh chứng thể hiện rằng sản phẩm Sơn của Doanh nghiệp đã đạt theo Quy chuẩn quốc gia, đảm bảo Sản phẩm đạt Chất lượng tốt nhất với các đối tác và khách hàng. 

                      Vậy khi doanh nghiệp đạt Chứng nhận Hợp quy Sơn sẽ đạt được những lợi ích gì?

Việc chứng nhận và công bố Hợp quy Sơn sẽ giúp Doanh nghiệp khẳng định Chất lượng sản phẩm trên thị trường. Tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm sơn đó.

Ngoài ra, khi Doanh nghiệp đạt được Chứng nhận Hợp quy Sơn sẽ có được rất nhiều lợi ích khác như:

Quảng bá hình ảnh cho Doanh nghiệp => tạo niềm tin với khách hàng và các đối tác.

Kiểm soát tốt Chất lượng sản phẩm.

Đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật, tránh rủi ro khi sản phẩm ra thị trường.

Nâng cao khả năng đấu thầu/ trúng thầu; khả năng cạnh tranh; hình ảnh, uy tín cho sản phẩm và sự tín nhiệm của người sử dụng.

Giảm thiểu chi phí thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm nhiều lần; các chi phí và rủi ro khác có thể phát sinh (nhờ áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn

Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD đã quy định phương thức đánh giá công bố hợp quy sơn phù hợp tiêu chuẩn được tiến hành bằng 2 phương thức phổ biến sau đây:

–  Phương thức 5:

Là phương thức được áp dụng cho sản phẩm sơn của những nhà sản xuất;

Đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Chứng nhận hợp quy sơn sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm; đối với loại sơn được đánh giá mẫu và được giám sát hàng năm thông qua lấy mẫu sơn thử nghiệm tại nơi sản xuất hay trên thị trường.

–  Phương thức 7:

Là Phương thức được áp dụng cho từng lô sản phẩm sơn nhập khẩu;

Trên cơ sở lấy mẫu đại diện của lô sản phẩm đó để thử nghiệm.

Chứng nhận hợp quy sơn này sẽ chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm được lấy mẫu thữ nghiệm.

Thủ tục chứng nhận hợp quy cho Sơn:

Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn theo Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD cho các đơn vị sản xuất trong nước và các đơn vị Nhập khẩu diễn ra như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm sơn

Bước 2: Đánh giá sơ bộ ban đầu 

Bước 3: Đánh giá chính thức và cấp giấy chứng nhận

Bước 4: Công bố hợp quy sơn

Viện Chất lượng ISSQ là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đầy đủ năng lực thực hiện đánh giá, thử nghiệm và chứng nhận hợp quy Sơn.

Với kinh nghiệm lâu năm là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong tư vấn chứng nhận sản phẩm, chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý Viện Chất lượng ISSQ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong việc triển khai các bước áp dụng bài bản, trong đó chú trọng đi sâu vào hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản, quy trình, quy định sao cho phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn; hướng dẫn ban hành vận hành áp dụng; đào tạo nhân lực phụ trách quản lý chất lượng cũng như đào tạo nhận thức cho toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty sao cho việc áp dụng trở nên đồng bộ và hiệu quả; hỗ trợ các cán bộ theo dõi, kiểm soát các mối nguy chất lượng nhằm đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cũng như quy định đã ban hành.

Viện Chất lượng ISSQ còn hỗ trợ đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho Công ty nhằm xây dựng đội ngũ nguồn lực có thể thực hiện tự kiểm tra và hoàn thiện hệ thống quản lý của chính doanh nghiệp.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tế.

Có phòng thí nghiệm, thử nghiệm hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hỗ trợ tư vấn thủ tục công bố hợp quy và các vấn đề liên quan.

Lưu ý: 

Theo quy định, các Doanh nghiệp sản xuất KHÔNG BẮT BUỘC phải có chứng nhận ISO 9001 tuy nhiên để nâng cao năng lực đồng thời đảm bảo được Chất lượng sản phẩm Sơn ổn định, Doanh nghiệp NÊN tiến hành chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nếu đăng ký chứng nhận đồng thời Chứng nhận Hợp quy Sơn (Hợp quy Vật liệu xây dựng) và Chứng nhận Hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001…) Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về thời gian, chi phí chứng nhận.

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0919493338 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 25/06/2021

Tin liên quan