VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỔNG KẾT NĂM 2020 - ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỔNG KẾT NĂM 2020 ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 9 tháng 1 năm 2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành tổng kết năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại khai mạc Hội nghị tổng kết, Tiến sỹ Ngô tất Thắng, Phó Viện trưởng khẳng định: Chúng ta vừa kết thúc năm 2020 với những thành công rực rỡ, doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ, uy tín của viện được nâng cao là một trong những đơn vị dẫn đầu của tổ chức chứng nhận, các tổ chức: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt xuất sắc, điều đó thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ.

Để làm rõ những nội dung mà chúng ta đã đạt được trong năm 2020, hôm nay quý vị đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng kết chung của Viện, các ý kiến tham luận của các bộ phận. Ngoài ra chúng ta còn được nghe kinh nghiệm triển khai khai thác thị trường của Giám đốc Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc gia Good Việt Nam và kinh nghiệm hoàn thành hồ sơ thầu của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw.

Báo cáo tổng kết năm 2020 của Viện nêu rõ: Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Cô vid 19, có lúc cán bộ, nhân viên và người lao động của viện phải làm việc online, song với sự cố gắng nỗ lực, năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận cho hơn 600 đơn vị.

- Huấn luyện an toàn lao động cho tổng số 52 khóa học với tổng 4.587 học viên giảm 37 khóa và giám 47% so với cùng kỳ.

Tổng số GCN kiểm định và GCN kết quả kiểm tra là 1669 GCN cho 252 đơn vị.

Giám định và cấp chứng thư cho 10 đơn vị giảm 37 đơn vị so với năm 2019.

Về doanh thu đạt 101% kế hoạch và tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Thu nhập của người lao động tăng 15%.

Các chế độ với Nhà nước, với người lao động được đảm bảo.

Năm 2020, Viện cũng đã tham gia đóng góp các quỹ: Đền ơn  đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, hiến máu nhân đạo…

Báo cáo cũng chỉ ra một số công việc chưa đạt yêu cầu. Đó là: Doanh số chưa tương xứng với năng lực của viện; một số cán bộ, nhân viên mới chưa vững vbangf trong công tác chuyên môn; công tác pháp chế chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vẫn còn có khách hàng phàn nàn về dịch vụ của viện; chưa xây dựng được chương trình chi tiết hỗ trợ khách hàng.

Về mục tiêu năm 2021, báo cáo đưa ra 10 nhiệm vụ. Đó là:

1. Ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn.

2. Nâng cao hình ảnh Viện ISSQ trên thị trường chứng nhận (chứng chỉ hệ thống được thừa nhận quốc tế)

3. Doanh thu đạt 56 tỷ đồng.

4. Đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh miền Nam.

5. Triển khai dịch vụ thử nghiệm điện, vật liệu xây dựng, đồ chơi trẻ em, thực phẩm.

6. Nâng thu nhập của cán bộ, người lao động tối thiểu lên 15%.

7. Tham gia có hiệu quả các chương trình dự án của Nhà nước.

8. Kiểm soát công tác chuyên môn và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

9. Nâng cao ứng dụng CNTT, phần mềm ứng dụng vào các hoạt động của viện.

10. Kết nạp được 5 đảng viên mới và tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tại buổi tổng kết Lãnh đạo viện đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020.