ĐẠI HỘI Chi bộ Viện ISSQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

ĐẠI HỘI
Chi bộ Viện ISSQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đỗ Văn Vinh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí đối tượng Đảng của chi bộ.

Dự thảo báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội nêu rõ: Chi bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chi bộ. Với các hoạt động: Tư vấn, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, phân tích thử nghiệm… Viện đã định hướng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo thương hiệu uy tín với khách hàng. Doanh thu năm 2019 tăng 39,7% so cùng kỳ và năm 2020 phấn đấu doanh thu tăng 30% so cùng kỳ.

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Chi bộ đã phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, ngăn ngừa, đấu tranh với những tư tưởng và hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ cũng thường xuyên nắm bắt tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp động viên, uốn nắn.

Năm 2019, Chi bộ đã cử 10 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới và là một trong những Chi bộ có số lượng đảng viên kết nạp nhiều nhất của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận.  Thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị số 63 của Bộ Chính trị về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Chi bộ quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả trong các công việc, lĩnh vực mà đảng viên được phân công đảm nhiệm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định đảm bảo theo yêu cầu của tổ chức đảng và đảng viên.

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo nhấn mạnh:

Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Phát hiện ngăn ngừa đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi nói, viết… trái với quan điểm, chủ trương của Đảng.

Nâng cao chất lượng hoạt động dịch  vụ, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước, tăng cường hoạt động nghiên cứu triển khai với các Bộ/ngành.

Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và với người lao động.

Tiếp thu các tiến bộ khoa học  kỹ thuật, công nghệ thông tin vào lĩnh vực dịch vụ và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Chi bộ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp ủy đảng.

Hàng năm có kiểm điểm đánh giá những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức đã quy định, từ đó bổ sung kịp thời những nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp trên, của Chi bộ có bổ sung điều chỉnh hàng năm. Thực hiện phê và tự phê. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đảm bảo sinh hoạt Đảng hàng tháng theo quy định, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Chú trọng công tác phát triển Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất từ 1 đến 2 đảng viên mới.

Tiếp tục kiện toàn các tổ chức đoàn thể và nâng cao năng lực, tính chủ động của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện tốt quy chế làm việc và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú với chi bộ, hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động do đoàn thể cấp trên phát động.

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện với 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giới thiệu từ 8 đến 10 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng. Kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên mới. Xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Xây dựng chuẩn mực hình ảnh Đảng viên của Viện ISSQ.

Đưa tiêu chí đảng viên để xem xét bổ nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt của Viện. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của chi bộ. Đề xuất với Đảng ủy khối về việc thành lập tổ Đảng của Chi nhánh phía Nam trực thuộc chi bộ Viện.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ, bầu đại biểu đi dự Đại hội khối Doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh.

 

Tin liên quan