Lớp tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lýLớp tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Sáng 19-8 tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Kiên Giang, tổ chức  Lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ  Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Ông Hà Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc lớp tập huấn với sự tham gia của gần 60 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc các sở của tỉnh Kiên Giang.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 19-20/8/2019 do giảng viên TS Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam trình bày.