Khai mạc Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (đợt 2).

Sáng 29-7 tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng, tổ chức khai mạc Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 toàn quân (đợt 2) năm 2019.

Tham gia lớp học có gần 100 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam. Lớp học nhằm giúp cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nắm chắc nội dung, cách thức, biện pháp thực hiện chuyển đổi, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của TCVN ISO 9001:2015; nắm chắc nội dung, biện pháp thực hiện chuyển đổi, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thống nhất, đúng quy định.

Đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (bên phải) và các học viên tham gia lớp đào tạo.

Tin liên quan