Khai mạc Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sáng 20-5, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng, tổ chức khai mạc Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 toàn quân (đợt 1) năm 2019.

Tham gia lớp học có hơn 80 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trong toàn quân. Lớp học nhằm giúp cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nắm chắc nội dung, cách thức, biện pháp thực hiện chuyển đổi, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Một số hình ảnh trong buổi khai mạc lớp học

Tin liên quan