HÌNH ẢNH ĐẠO TẠO TẠI TỔNG CỤC KỸ THUẬT – BỘ QUỐC PHÒNG

 Ngày 20/7/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện chuyên đề tập huấn tại chức về công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng cho 210 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc Phòng.

Đi sâu vào nội dung buổi tập huấn TS Hoàng Hữu Thám – Viện trưởng Viện Chất lượng ISSQ trình bày chuyên đề “ Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng”, đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính đang được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quan tâm thực hiện.

Một số hình ảnh khác của buổi tập huấn

Tin liên quan