Chứng nhận Hợp quy Đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2019/BKHCN

1. Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy Đồ chơi trẻ em  

Từ 15/4/2010, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được bán trên thị trường khi đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 18/2009/TT-BKHCN quy định “Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ”.

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2010, Đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Viện Chất lượng ISSQ được chỉ định là đơn vị thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN  theo nghị định 107 số: 2666/TĐC-HCHQ cấp ngày 01/9/2021.

2. Phương thức chứng nhận:

  • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Đồ chơi trẻ em trong nước
  • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Đồ chơi trẻ em từ nước ngoài.

3. Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2019/BKHCN

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

  • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
  • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
  • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Đồ chơi trẻ em, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tin liên quan