Chứng nhận SA 8000/ISO 26000

1.SA 8000 LÀ GÌ?

 • SA8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu về quản trị trách nhiệm xã hội do Hội đồng công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế được ban hành năm 1997.
 • Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu
 • Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền.
 • Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các nước công nghiệp và các nước đang phát triển, có thể áp dụng cho các Công ty lớn và các Công ty có quy mô nhỏ... 

2.Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn SA 8000 được áp dụng cho tất cả tổ chức sản xuất, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô. Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.

 1. Lợi ích khi áp dụng hệ thống SA 8000
 2. Phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền (ILO).
 3. Bảo vệ quyền của người lao động và người sử dụng lao động.
 4. Tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp, khuyến khích người lao động làm việc, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .
 5. Hạn chế rủi ro về bỏ việc, đình công, phá hoại sản xuất của người lao động tạo sức mạnh nguồn nhân sự để tổ chức phát triển ổn định, lâu dài.
 6. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm và dich vụ. Cải tiến các điều kiện làm việc mang tính toàn cầu.
 7. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và xã hội, tạo ưu thế cạnh tranh.
 8. Thu hút đầu tư, thu hút được nhân tài, tạo sự phát triển và coi đó là tài sản vô giá của Doanh nghiệp.
 9. Việc chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn SA8000 giúp Doanh nghiệp phá bỏ được rào cản xuất nhập khẩu trên một số thị trường quốc tế như: Hoa Kì, Châu Âu, Nhật Bản …

4.LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISSQ 

 • Tổ chức chứng nhận ISSQ thực hiện đánh giá hệ thống quản lý một cách có hệ thống và độc lập để xác định những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ sử dụng lịch trình đánh giá được hoạch định sẵn để đảm bảo hệ thống quản lý đáp ứng các mục tiêu và thực hiện cải tiến liên tục đối với những vấn đề mấu chốt.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ có thể chứng nhận SA 8000/ISO 26000 kết hợp với hệ thống quản lý theo ISO 9001, mang lại những lợi ích thiết thực khác cho tổ chức doanh nghiệp.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ luôn hỗ trợ khách hàng với mức chi phí tối thiểu nhất mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

5. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN


Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và chứng nhận SA 8000 chi tiết nhất!