LỚP TẬP HUẤN ĐÀO TẠO TƯ VẤN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TOÀN QUÂN NĂM 2018 (ĐỢT 1)

Từ ngày 21 đến ngày 23/5/2018, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tới dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương cùng hơn 100 học viên của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh: Khai mạc

Các học viên đã tập trung nghiên cứu học tập, gồm 9 chuyên đề chính về kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành công tác tư vấn, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trọng tâm là chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

Tiến sỹ Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng và ông Đặng Kim Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Đào Tạo (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ) trực tiếp giảng dạy.

Ảnh: Qúa trình đào tạo

Qua kiểm tra hơn 100 học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình khóa học.

Theo Ban tổ chức, lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đợt 1 năm 2018 của Bộ Quốc phòng đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch được phê duyệt. 100% học viên đã hoàn thành chương trình lên lớp, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra và được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu Chuẩn chất lượng cấp chứng chỉ. Ngoài lĩnh hội những kiến thức cơ bản về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các học viên đã được giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm trong công tác.

Bế mạc Lớp đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

QĐND Online - Chiều 23-5, tại Đà Nẵng, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015 đợt 1 năm 2018.

Sau 3 ngày tập trung nghiên cứu học tập, hơn 100 học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình khóa học gồm: 9 chuyên đề chính về kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành công tác tư vấn, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trọng tâm là chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

Theo Ban tổ chức Lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đợt 1 năm 2018 của Bộ Quốc phòng đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch được phê duyệt. 100% học viện đã hoàn thành chương trình lên lớp, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra và được Viện Nghiên cứu Phát triển tiêu chuẩn chất lượng cấp chứng chỉ. Ngoài kết quả quan trọng nhất của lớp học được lĩnh hội những kiến thức cơ bản về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các học viên đã được gặp, giao lưu, trao đổi học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm trong công tác.

Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khai mạc và bế mạc lớp học.

Ảnh: Giảng viên - TS.Hoàng Hữu Thám trao chứng chỉ cho các học viên