Bế mạc lớp đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sau 3 ngày tập trung nghiên cứu học tập, hơn 100 học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình khóa học gồm 9 chuyên đề chính về kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành công tác tư vấn, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trọng tâm là chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

 Ban tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên.

Theo Ban tổ chức, lớp đào tạo tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đợt 1 năm 2018 của Bộ Quốc phòng đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch được phê duyệt. 100% học viên đã hoàn thành chương trình lên lớp, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra và được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu Chuẩn chất lượng cấp chứng chỉ. Ngoài lĩnh hội những kiến thức cơ bản về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các học viên đã được giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm trong công tác.

( Nguồn: qdnd.vn )

 

Tin liên quan