Cara Air cùng đoàn cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu Chuẩn chất lượng tham quan nhà máy Blauberg để kiểm định chất lượng tại nguồn


Ngày 21-11-2017, phái đoàn cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng CARA AIR - nhà phân phối chính thức của BLAUBERG (Ucraina) tại Việt Nam đã có cơ hội được đến thăm quan và đánh giá chất lượng quy trình sản xuất tại nhà máy BLAUBERG. 

Các chuyên gia từ Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự tuân thủ của quy trình sản xuất với pháp luật Việt Nam và các yêu cầu khác áp dụng cho các nhà sản xuất thiết bị HVAC.​ 

Mục đích chuyến viếng thăm là để kiểm định cơ sở sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm để nhận được giấy chứng nhận chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo phương thức 5 - phương thức kiểm định tại nguồn. ​

Hình ảnh của chuyến kiểm định tại nguồn vừa qua:

( Nguồn: Cara )

Tin liên quan