Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận tập huấn nội dung công tác xây dựng,áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập huấn nội dung công tác xây dựng,áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Ngày 21/11/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp tập huấn nội dung công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm triển khai đạt hiệu quả Kế hoạch số 2783/KH-BTL, ngày 05/12/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong LLVT Quân khu năm 2017.

     Đến dự lớp tập huấn có đồng chí Đại tá Lê Đình Đàn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban; đại diện lãnh đạo chỉ huy, trợ lý, nhân viên văn thư các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh.Về phía đơn vị tư vấn có Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng, trực tiếp giảng bài.

    Phát biểu khai mạc lớp tập huấn Đại tá Lê Đình Đàn nhấn mạnh: Đây là khóa tập huấn nhằm triển khai Kế hoạch số 914 /KH- BCH ngày 19/6/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Mô hình khung trong Quân đội và các quy trình chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức về hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý của chỉ huy các cấp để thực hiện công tác cải cách hành chính trong quân đội. Sau thời gian tập huấn đề nghị các đồng chí tham gia lớp học hiểu, nắm bắt được chất lượng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Từ đó, làm cơ sở tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy-Bộ Chỉ huy chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc đạt hiệu quả cao. Trong năm 2018, đề nghị Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng tiếp tục phối hợp hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 3426/QĐ-BQP, ngày 21/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện các Quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các Quy trình Chuyên môn cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cũng như triển khai và áp dụng đối với Ban CHQS cấp huyện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

    Tại lớp tập huấn các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản: Nhận thức chung về Hệ thống chất lượng; Đào tạo các chuyên gia đánh giá nội bộ; hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ; khắc phục phòng ngừa các vấn đề phát hiện trong đánh giá nội bộ, hướng dẫn áp dụng và chỉnh sửa thống nhất tài liệu HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung của Bộ Quốc phòng.

Nguồn: http://www.ninhthuan.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                        Thanh Tùng, Bộ CHQS tỉnh  

Tin liên quan