Tập huấn kiến thức kỹ năng quản lý hoạt động đo lường và nâng cao năng suất, chất lượn sản phẩm, hàng hóa

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp phối hợp cùng Viện Chất lượng ISSQ tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động đo lường và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa với sự tham gia của:
1. Bà Võ Hồng Vân - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp.
2. Ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp
3. Ông Phạm Hữu Vững - Phó Viện Trưởng Viện Chất lượng ISSQ
Nội dung cụ thể như sau:
Lớp A: "Tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
 - Giới thiệu về các hoạt động năng suất, chất lượng trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9001, 22000, Lean 6 Sigma,...)
- Các chính sách và định mức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Các doanh nghiệp tham dự lớp tập huấn sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát, lựa chọn để hỗ trợ đánh giá hiện trạng hoạt động, tư vấn áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến hay công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp
Mục tiêu của buổi tập huấn:
- Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suát và chất lượng góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.
- Áp dụng các giải pháp mới, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về năng suất chất lượng
- Tăng cường được năng lực có hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
- Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tạo đột phá trong nâng cao năng suất và chất lượng
Lớp B: "Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động đo lường"
- Giới thiệu các hoạt động đo lường và đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; các biện pháp khắc phục những bất cập về quản lý đo lường trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.
- Sau khi tham dự lớp tập huấn, nếu doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường, sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chi phí tư vấn khảo sát trực tiếp, đánh giá thực trạng và đào tạo chuyên sâu về nội dung xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Dựa vào đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của quyết định số 996/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- Theo TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết:
  + Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh - quốc phòng.
  + Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế.
  + Bên cạnh đó, đề án 966 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, triển khai áp dụng hiệu quả chương trình đảm bả đo lường để nâng cao năng suất, chất lượng, sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 06/08/2022

 

Tin liên quan