So sánh sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản mới thay thế cho phiên bản cũ 2008, phiên bản mới chứa nhiều yếu tố hỗ trợ cho doanh nghiệp vận hành và phát triển vượt trội hơn. 
Về cấu trúc
Điểm khác biệt đầu tiên giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 là cấu trúc tiêu chuẩn có sự thay đổi. ISO 2008 có 5 phần chính từ mục 4 - 8, còn ISO 2015 có 7 phần chính từ mục 4 - 10, theo bảng bên dưới:

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

1. Phạm vi

1. Phạm vi áp dụng

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Hệ thống quản lý chất lượng

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Trách nhiệm lãnh đạo

5. Sự lãnh đạo

6. Quản lý nguồn lực

6. Hoạch định

7. Tạo sản phẩm

7. Hỗ trợ

8. Đo lường, phân tích, cải tiến

8. Thực hiện

 

9. Đánh giá kết quả thực hiện

 

10. Cải tiến

Thay đổi về thuật ngữ, điều khoản và nguyên tắc quản lý chất lượng
Ngoài cấu trúc, phiên bản cải tiến ISO 9001:2015 còn có sự thay đổi về thuật ngữ, điều khoản và hệ thống quản lý chất lượng như sau:

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Bên quan tâm => Khách hàng

Các bên quan tâm => Không chỉ khách hàng

Tiếp cận theo quá trình, khuyến khích

Tiếp cận theo quá trình toàn diện, dựa trên quản lý rủi ro, sự thay đổi, tri thức

Sản phẩm

Sản phẩm và dịch vụ

Mục tiêu

Mục tiêu và xem xét các yêu cầu áp dụng khác

Tài liệu, hồ sơ

Thông tin được lập văn bản

Thuê ngoài

Cung cấp bên ngoài về sản phẩm, dịch vụ

8 nguyên tắc quản lý chất lượng

7 nguyên tắc quản lý chất lượng

Đại diện lãnh đạo

Không yêu cầu

Sổ tay chất lượng

Không yêu cầu

6 thủ tục bắt buộc

Không yêu cầu

Hành động phòng ngừa

Không yêu cầu

Được loại trừ trong điều 7 [1.2]

Không loại trừ [4.3]

Các điểm mới trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngoài sự khác biệt trên trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 còn có nhiều điểm mới như:
Bối cảnh tổ chức
Trong tiêu chuẩn 2015 bối cảnh tổ chức có điểm mới như: Bối cảnh tổ chức/Môi trường kinh doanh, Tổng hợp các yếu tố/điều kiện bên trong/ngoài tổ chức có ảnh hưởng đến sự tiếp cận của tổ chức đối với sản phẩm, dịch vụ.
Sự lãnh đạo
Lãnh đạo được yêu cầu phải chứng tỏ được sự lãnh đạo hơn là chỉ quản lý QMS.
Hoạch định, các yêu cầu QMS
- Các yêu cầu cụ thể khi tiếp cận quá trình. 
- Nhận biết được năng lực nhân sự yêu cầu. 
- Nhận biết và duy trì tri thức điều hành cốt lõi.
- Tiếp cận dựa trên rủi ro để kiểm soát nhà cung ứng bên ngoài.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có nhiều điểm mới hơn so với tiêu chuẩn 2008
Rủi ro và cơ hội: Tiêu chuẩn 2015 yêu cầu đơn vị áp dụng phải: 
Vui lòng liên hệ đến Hotline 0981851111 để được tư vấn chi tiết, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.
Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.
Ngày đăng: 09/07/2022

 

Tin liên quan