Chính sách phát triển

 •  “Chất lượng tạo đẳng cấp” là phương châm cho quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ),

    Để hiện thực hóa phương châm này, Viện Chất lượng ISSQ cam kết:

      1. Không ngừng nâng cao thương hiệu Viện Chất lượng ISSQ trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ như: chứng nhận, giám định, kiểm định và đào tạo huấn luyện và thử nghiệm;

      2. Thấu hiểu, thích ứng và thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng mà Viện Chất lượng ISSQ đã cam kết cung cấp dịch vụ;

     3. Liên tục nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự: chuyên gia đánh giá, giảng viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên viên chăm sóc khách hàng;

      4.  Tuân thủ luật định và chế định liên quan;

      5.  Tạo lập, phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

      6.  Các quá trình cung cấp dịch vụ luôn đảm bảo tính công bằng độc lập, khách quan, minh bạch và không xung đột lợi ích;

      7.  Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý năng lực chứng nhận, giám định, kiểm định và đào tạo theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

                                                                                                                                                                                                                                                          VIỆN TRƯỞNG