Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật chứng nhận ISO/IEC 27001

"Đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật"

ISO 27001:2013 là Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành lần đầu tiên vào năm 2005. ISO 27001 đưa ra yêu cầu bắt buộc về các công việc cần thực hiện trong việc thiết lập, vận hành, giám sát và nâng cấp Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin của các tổ chức.

Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISO/IEC 27001:2013) cho Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật đối với phạm vi:

- Xây dựng, chuyển giao, đào tạo, hỗ trợ ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các tổ chức, đơn vị

- Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn giải pháp, thiết bị, phần mềm; dịch vụ giám sát, kiểm thử dự án công nghệ thông tin

- Cung cấp dịch vụ, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Hình ảnh đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật:

Địa chỉ trụ sở: Số 28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0919493338 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 24/07/2021

Tin liên quan