Viện ISSQ đào tạo giám định viên theo ISO 17020 cho Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam

Ngày 02 tháng 03 năm 2024, Viện Chất lượng ISSQ vừa thực hiện hoàn tất khóa đào tạo chuyên gia Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 17020:2012 cho công ty TNHH TUV NORD Việt Nam.

Chương trình đào tạo giúp học viên hiểu rõ các yêu cầu quản lý hoạt động giám định bao gồm:

- Tính bảo mật.

- Tính khách quan và độc lập trong quá trình đánh giá.
- Phương pháp và thủ tục giám định.
- Cách xử lý mẫu giám định.
- Lưu trữ hồ sơ giám định.
- Báo cáo và chứng thư giám định.
Bên cạnh đó, các yêu cầu hệ thống quản lý giám định cũng được xem xét gồm

- Tài liệu hệ thống quản lý bao gồm các quy trình/SOP (Standard Operating Procedure) được hiểu là quy trình thao tác chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phương pháp giám định;

- Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý đảm bảo văn bản hiệu lực mới nhất và các sự sửa đổi được kiểm soát;

- Hành động khắc phục sự không phù hợp;

- Đánh giá nội bộ định kỳ hoạt động giám định;

- Kiểm soát hồ sơ gồm cả văn bản hồ sơ kỹ thuật như kết quả giám định;

- Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;

- Cải tiến các hoạt động giám định;

- Các kết quả thực hiện và biện pháp cải tiến.

Chương trình đào tạo được thực hiện bởi đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ giúp cho học viên có sự tương tác và phản biện các tình huống trên thực tế hoạt động giám định.

Một số hình ảnh tại khóa học.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 08/04/2024

Tin liên quan