Viện Chất lượng ISSQ đào tạo giám định viên

Giám định là việc kiểm tra đo đạc, thu thập thông tin dữ liệu đối với sản phẩm cần giám định, để đánh giá theo một trình tự nhất định nhằm xác nhận tính chất, chất lượng, hiệu suất, hoặc sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chí khác đối với một sản phẩm, dịch vụ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 259 Luật Thương mại 2005 quy định 3 tiêu chuẩn để trở thành giám định viên gồm:

- Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;

- Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

- Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

Như vậy, giám định viên là người có kiến thức, kinh nghiệm và được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực giám định. Viện Chất lượng ISSQ định kỳ có các lớp đào tạo giám định viên thương mại, đào tạo giám định viên chất lượng.

Quyền và nghĩa vụ khi trở thành giám định viên như:

Khi trở thành giám định viên thì sẽ có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7 Nghị định 20/2006/NĐ-CP như sau:

Khi thực hiện hoạt động giám định theo sự phân công của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, giám định viên có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Độc lập thực hiện việc giám định được giao và phải từ chối thực hiện việc giám định khi việc giám định đó có liên quan đến quyền lợi của mình.

2. Thực hiện việc giám định một cách trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác, theo đúng yêu cầu chính đáng đã được thoả thuận với bên yêu cầu giám định.

3. Có quyền yêu cầu được cung cấp thông tin tài liệu cần thiết liên quan tới công việc giám định mà mình được phân công thực hiện.

4. Có quyền từ chối sự can thiệp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vào hoạt động giám định dẫn đến sai lệch tính chính xác, trung thực của dịch vụ giám định mà mình đang thực hiện.

5. Phản ánh trung thực kết quả giám định trong Chứng thư giám định và ký Chứng thư giám định.

6. Có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin, tài liệu liên quan tới kết quả giám định theo yêu cầu của khách hàng.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về tính chính xác của kết quả giám định."

Dưới đây là một số lợi ích khi tham gia khóa đào tạo giám định viên

Các giám định viên sẽ hiểu rõ về các nguyên tắc và tiêu chuẩn giám định, từ đó giúp đảm bảo khách quan trong quá trình thực hiện, nâng cao uy tín, các dịch vụ cung cấp đáng tin cậy, tạo hình ảnh tích cực cho tổ chức.

Tăng cường hiệu quả và hiệu suất của tổ chức, tối ưu hóa quy trình làm việc đến việc giảm thiểu sai sót và lãng phí.

Thúc đẩy sự phát triển chuyên môn: Giúp các cá nhân có cơ hội phát triển và mở rộng kiến thức, kỹ năng và năng lực trong lĩnh vực giám định, từ đó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia khóa học: là các tổ chức và các bên liên quan tham gia vào các hoạt động giám định.

Cơ quan giám định chính phủ được quy định và thực hiện các hoạt động giám định theo yêu cầu của chính phủ hoặc các cơ quan quản lý nhà nước.

Tổ chức giám định phi chính phủ, tổ chức giám định tư nhân, các tổ chức thực hiện các hoạt động giám định như một dịch vụ thương mại cho khách hàng.

Tổ chức đánh giá tuân thủ: Các tổ chức hoặc cơ quan thực hiện việc đánh giá và xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định hoặc yêu cầu kỹ thuật.

Nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà nhập khẩu: Các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, cung cấp hoặc nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ hoặc công trình có thể được yêu cầu sử dụng các dịch vụ giám định để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và quy định.

Các tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu các hoạt động giám định để đảm bảo chất lượng, tính chất hoặc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.

Hiện nay, Viện chất lượng ISSQ đang tổ chức các khóa đào tạo nhận thức chung , đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng về hệ thống quản lý, và đào tạo giám định viên thương mại, giám định viên chất lượng,….

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 14/05/2024

Tin liên quan