Vai trò của Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001

Giới thiệu về chứng nhận ISO 14001:2015

Quản lý an toàn môi trường đóng vai trò ngày càng tăng trong quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh tổ chức đã được thiết lập để xác định và tận dụng các cơ hội vì lợi ích của cả tổ chức và môi trường của nó.

Tiêu chuẩn ISO 14001 có tên đầy đủ là Hệ thống Quản lý Môi trường, là bộ tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề quản lý môi trường. Cung cấp hỗ trợ tối đa cho các tổ chức có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các chính sách môi trường khác.

Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có hướng dẫn cách xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường tốt nhất. Và làm thế nào để giải quyết các khía cạnh quản lý môi trường. Bộ tiêu chuẩn này có mục tiêu chính là nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong doanh nghiệp. Cung cấp các công cụ hữu ích để có thể sử dụng chi phí một cách hiệu quả và linh hoạt nhất, đồng thời phản ánh doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tốt nhất.

Các bước cấp chứng nhận ISO 14001:2015 tại Viện Chất lượng ISSQ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

Bước 3: Tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận (nếu đạt)

Bước 6: Thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/lần

Bước 7: Thực hiện đánh giá chứng nhận lại (chứng chỉ hết hạn 3 năm)

Vai trò của Hệ thống Quản Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Về mặt quản lý:

Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý được những vấn đề về môi trường một cách toàn diện nhất;

Chủ động kiểm soát, từ đó đảm bảo tuân thủ được các yêu cầu pháp luật về môi trường;

Ngăn ngừa rủi ro, tổn thất do sự cố môi trường.

Về mặt thương hiệu:

Nâng cao được hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng;

Đạt được những lợi thế cạnh tranh khi mà ngày càng nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên nhà cung cấp áp dụng được hệ thống quản lý môi trường ISO 14000.

Về khía cạnh tài chính:

Tiết kiệm chi phí sản xuất nhờ quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên: giảm sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn, giảm phát sinh chất thải và xử lý chi phí;

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và giảm chi phí liên quan đến bệnh nghề nghiệp vì người lao động được làm việc trong môi trường sạch hơn, an toàn hơn;

Giảm thiểu thiệt hại về kinh tế khi rủi ro, tổn thất, tai nạn xảy ra.

Trên đây là những thông tin về Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 19/04/202

Tin liên quan