Viện ISSQ chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Quản lý kinh doanh là thành phần mấu chốt quyết định về sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy mà công tác này cần được tiến hành theo một chính sách, đường lối đúng đắn, khoa học để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển một cách liên tục và bền vững.
Cơ chế hoạt động của chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.

Trọng tâm của chứng nhận ISO 22301:2019 là nhằm đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ để khi doanh nghiệp xảy ra sự kiện gián đoạn ví dụ như thiên tai, thảm họa nhân tạo,…Điều này thực hiện bằng cách tìm ra được những ưu tiên về tính liên tục của các hoạt động kinh doanh thông qua việc phân tích tác động kinh doanh, hay những sự gián đoạn tiềm ẩn nào đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông qua việc đánh giá rủi ro, xác định các việc phải làm để ngăn chặn sự kiện như vậy xảy ra, từ đó xác định được cách khắc phục tối thiểu và hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất có thể để giảm thiểu rủi ro hoặc xử lý các rủi ro đó.
Vì vậy, triết lý chính của chứng nhận ISO 22301:2019 là dựa trên việc phân tích những tác động và quản lý các rủi ro, tìm ra được hoạt động nào quan trọng hơn, rủi ro nào ảnh hưởng, sau là là xử lý các rủi ro một cách có hệ thống.
Một vài thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) – Một phần của hệ thống quản lý tổng thể là để đảm bảo được tính liên tục trong hoạt động kinh doanh để lập kế hoạch, thực hiện, cải tiến và duy trì liên tục.
Thời gian ngưng hoạt động tối đa có thể chấp nhận được (MA0) - Lượng thời gian tối đa của một hoạt động có thể sẽ bị gián đoạn mà không gây ra những thiệt hại không thể chấp nhận được (là khoảng thời gian mà gián đoạn tối đa có thể chịu đựng được – MTPD).
Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) - Là thời gian được xác định mà ở đó sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động cần được tiếp tục hoặc tài nguyên cần được phục hồi.
Mục tiêu của điểm khôi phục (RPO) - Là mất các dữ liệu tối đa, nghĩa là lượng dữ liệu tối thiểu được sử dụng bởi một hoạt động cần được phục hồi.
Mục tiêu kinh doanh liên tục tối thiểu (MBCO) – Mức dịch vụ hoặc các sản phẩm tối thiểu mà tổ chức cần sản xuất để đạt được mục tiêu đã được xác định sau khi tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.
Phạm vi áp dụng chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục
Những yêu cầu của chứng nhận ISO 22301:2019 để áp dụng cho tất cả tổ chức hoặc là một số bộ phận của tổ chức đó. Bất kể loại hình, quy mô của tổ chức và tính chất của tổ chức đó.
Chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Không chỉ các tổ chức lớn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn bất ngờ mà các công ty nhỏ cũng phải đối mặt với các mối đe dọa tương tự. Bất kể quy mô tổ chức của bạn là lớn hay nhỏ thì khả năng đáp ứng hiệu quả là quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao hệ thống quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301:2019 được thiết kế để giúp  chủ doanh nghiệp quản lý các rủi ro đe dọa đến hoạt động kinh doanh suôn sẻ và đảm bảo sự hoạt động của doanh nghiệp không bị anh hưởng hay bị gián đoạn.
Định hình chứng nhận ISO 22301 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai chứng nhận ISO 22301:2019 có thể cải thiện khả năng phục hồi của họ giống như các tổ chức lớn hơn. Chúng tôi biết rằng bạn có thể có một ngân sách eo hẹp hơn, đồng thời có ít thời gian và nguồn lực hơn để thực hiện các quy trình quản lý kinh doanh liên tục cần thiết. Đó là lý do vì sao cần cung cấp các gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn và các mối đe dọa mà bạn phải đối mặt. Chúng tôi có thể tùy chỉnh gói của bạn để chỉ còn bao gồm những dịch vụ bạn cần – loại bỏ đi chi phí không cần thiết và độ phức tạp của việc triển khai ISO 22301:2019.
Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp xác định các chức năng kinh doanh thiết yếu và các rủi ro bị ảnh hưởng. Viện chất lượng ISSQ xây dựng chức năng quan trọng và giảm thiểu tác động của sự gián đoạn. Bạn sẽ thấy cách ISO 22301 có thể giúp doanh nghiệp có vị thế tốt hơn để cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh mới và cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
Chứng nhận ISO 22301:2019 của Viện chất lượng ISSQ
Đội ngũ chuyên gia của Viện chất lượng ISSQ dày dặn kinh nghiệm về đánh giá chứng nhận, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp.
Hỗ trợ tư vấn các công đoạn của hoạt động chứng nhận đẻ doanh nghiệp có quy trình quản lý và kinh doanh hiệu quả.
Tiết kiệm thời gian do được tiếp cận với kho tài liệu về hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.

Trên đây là những thông tin về Chứng nhận ISO 22301:2019 – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 12/01/2023

Tin liên quan