Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện Chất lượng ISSQ tổ chức Hội thảo Khoa học

Ngày 16/05/2023 Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Báo cáo kết quả thực hiện và trao giấy chứng nhận cho doanh nghiệp tham gia dự án” tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến dự buổi Hội thảo Khoa học có sự tham gia:  

- Đại diện Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long:

 1. Ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long.
 2. Ông Nguyễn Văn Giới - Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất lượng:

 1. Ông La Văn Toàn - Phó Viện trưởng Viện Chất lượng ISSQ;
 2. Ông Phạm Hữu Vững - Phó Viện trưởng Viện Chất lượng ISSQ

Cùng đại điện các lãnh đạo của các Sở ban nghành gồm:

 • Sở KH&CN;
 • Sở Nông nghiệp & PTNT;
 • Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 • Sở Công thương;
 • Sở Y tế;
 • Ban Kinh tế - Ngân sách;
 • Ban Văn hóa – Xã hội- Hội đồng nhân dân tỉnh;
 • Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
 • Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Vĩnh Long;
 • Báo Vĩnh Long;
 • Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long;
 • Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long;
 • Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long;
 • UBND các Huyện, Thị xã, thành phố;
 • Đại diện 8 doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận.

Tại Hội thảo, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chât lượng ISSQ)  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”. Trong đó, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ cam kết và quyết tâm áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tuy nhiên do địa bàn tỉnh Vĩnh Long khá rộng, phần lớn các doanh nghiệp thực hiện đánh giá giai đoạn 1 là các doanh nghiệp hoạt động ở quy mô vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa biết đến lợi ích áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng nên việc áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng hệ thống quản lý chất lượng còn nhỏ lẻ, riêng biệt và chưa đồng bộ.

Cũng tại Hội thảo, Đại diện Sở KH&CN - Ông Nguyễn Văn Tùng và đại diện Viện Chất lượng ISSQ - Ông La Văn Toàn đã trao giấy chứng nhận cho 8 doanh nghiệp tham gia dự án sau khi được đánh giá và đạt yêu cầu về việc xây dựng hoặc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long. Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại hội thảo

Ông Nguyễn Văn Tùng Đại diện BGĐ Sở KH&CN lên phát biểu khai mạc

Ông La Văn Toàn - Phó VT Viện Chất lượng ISSQ Báo cáo kết quả đánh giá chứng nhận 08 doanh nghiệp tham gia dự án

Ông Phạm Hữu Vững - Phó Viện trưởng Viện chất lượng ISSQ chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia dự án

Đại diện Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và Lãnh đạoViện Chất lượng ISSQ trao GCN cho 08 doanh nghiệp

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 19/05/2023

Tin liên quan