Lợi ích áp dụng chứng nhận ISO 22301:2019 Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục.

Tính liên tục trong kinh doanh (kinh doanh liên tục) là khả năng của một tổ chức hoạt động liên tục và duy trì hoạt động bình thường trong các vấn đề bất ngờ, sự cố hay thảm họa. Tính liên tục không chỉ đảm bảo sự tồn tại của tổ chức trong các vấn đề khó khăn mà còn giúp nâng cao lòng tin từ phía khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời bảo vệ danh tiếng của tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng có thể giúp các tổ chức hoạt động tốt hơn trong hoạt động kinh doanh và mang lại hiệu quả.

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã công bố Tiêu chuẩn ISO 22301:2019-  Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc hoạch định, thiết lập, áp dụng, triển khai, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý được lập thành văn bản để giám sát quy trình giảm thiểu rủi ro, chuẩn bị ứng phó và khôi phục sau khi sự cố nảy sinh.

Các yêu cầu xác định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức hoặc các bộ phận của tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô và tính chất và tổ chức mong muốn: thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quảl ý Kinh doanh liên tục (BCMS); đảm bảo sự phù hợp với chính sách kinh doanh liên tục của doanh nghiệp; Đơn vị muốn chứng nhận BCMS đăng ký với tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận; thực hiện việc tự xác định và tự công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Việc áp dụng ISO 22301 được thực hiện theo chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) gồm các nội dung cụ thể:

• Hoạch định: Thiết lập chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, kiểm soát, quá trình và thủ tục thích hợp về kinh doanh liên tục nhằm cải tiến kinh doanh liên tục và mang lại các kết quả thống nhất với chính sách và mục tiêu chung của tổ chức.
• Thực hiện: Áp dụng và triển khai chính sách, kiểm soát, quá trình và thủ tục về kinh doanh liên tục.
• Kiểm tra: Theo dõi và xem xét kết quả thực hiện theo chính sách và mục tiêu kinh doanh liên tục, báo cáo kết quả cho lãnh đạo để xem xét, xác định và cho phép hành động để khắc phục và cải tiến.
• Hành động: Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục thông qua việc thực hiện hành động khắc phục dựa trên kết quả xem xét của lãnh đạo và đánh giá lại phạm vi của BCMS và chính sách và mục tiêu kinh doanh liên tục.

 

Những lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận phù hợp Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục:

• Giúp doanh nghiệp có các kế hoạch ứng phó, phục hồi kinh doanh khi có sự cố, tránh bị động, gián đoạn gây thiệt hại cho tổ chức
• Nâng cao khả năng quản trị, quản lý hệ thống, đem lại hiệu quả kinh doanh tiết kiệm nguồn vốn, sử dụng hợp lý nhân lực
• Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng
• Bảo mật thông tin chuỗi cung ứng, phụ hồi sau khủng hoảng
• Tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế những vấn đề, hậu quả pháp lý tiềm ẩn đảm bảo danh tiếng và các uy tín cho tổ chức.
• ISO 22301:2019 là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, Việc các doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hội nhập quốc tế, có thêm nhiều cơ hội kinh doanh, có ưu thế đấu thầu và phát triển.
 

 Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301 cần sự đầu tư thời gian, nguồn nhân lực đồng thời phải có sự cam kết của lãnh đạo và sự hướng dẫn đánh giá của đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm.

Viện Chất lượng ISSQ là một tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện được chỉ định năng lực chứng nhận nhiều Hệ thống Quản lý, hợp chuẩn hợp quy sản phẩm đồng thời luôn nhận được sự tin tưởng hợp tác của các công ty, tổ chức trên toàn quốc. Quá trình chứng nhận Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục của doanh nghiệp tại Viện ISSQ bao gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

Bước 3: Tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận (nếu đạt)

Bước 6: Thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/lần

Bước 7: Thực hiện đánh giá chứng nhận lại (chứng chỉ hết hạn 3 năm)

Trên đây là những thông tin về chứng nhận ISO 22301:2019 Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục. . Hi vọng bài viết đã cung cấp các thông tin hữu ích và cần thiết cho bạn đọc!

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 20/11/2023

Tin liên quan