Viện ISSQ chứng nhận QCVN 3:2019/BKHCN đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh Việt

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đánh giá chứng nhận QCVN 3:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn đồ chơi trẻ em đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh Việt
Quy chuẩn kỹ thuật quy định Đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.
Nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và quả lý chất lượng đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tổ chức, cá nhân sản xuất sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đăng ký kinh doanh theo quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 18/04/2023

 

 

Tin liên quan