Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tân An Phú áp dụng ISO 14001:2015 về Hệ thống Quản lý Môi trường

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng ( Viện Chất lượng ISSQ) Tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 về Hệ thồng quản lý môi trường cho công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tân An Phú.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tân An Phú hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bằng kim loại. Hiện nay,vấn đề bảo vệ môi trường luôn được toàn xã hội quan tâm. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được thiết kế dành cho mọi doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể tác động tới môi trường và muốn thực hiện hoặc cải tiến công tác quản lý môi trường trong hệ thống của mình, ngăn ngừa ôi nhiễm do các hoạt động cua chính doanh nghiệp, tổ chức gây ra.

Hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 05/06/2023

Tin liên quan