Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tàu cá và Dịch vụ Hậu cần Nghề cá Nghệ An áp dụng ISO 9001:2015

Viện ISSQ đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với  Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tàu cá và Dịch vụ Hậu cần Nghề cá Nghệ An cho phạm vi “Đăng kiểm tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá”.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức ISO 9001 được áp dụng cho tất ca các tổ chức nhằm kiểm soát các quá trình, kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp, quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. ISO 9001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức  không phân biệt phạm vi quy mô hay loại hình sản xuất , kinh doanh hay dịch vụ  ISO 9001:2015  tập trung vào thiết lập hệ thống quản lý nhằm đảo bảo hoạt động sản xuất hay dịch vụ của doanh nghiệp được nâng cao và giảm thiểu rủi ro.

Các bước triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ KHCN

Bước 3: Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp

Bước 4: Thiết lập quy trình và xây dựng văn bản hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015

Bước 5: Triển khai áp dụng trên thực tế hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015

Bước 6: Tiến hành đánh giá chứng nhận và thẩm định

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận (nếu đạt) và giám sát định kỳ 12 tháng/lần.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (khi chứng chỉ hết hạn 3 năm)

Hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 13/07/2023

Tin liên quan