Viện ISSQ đánh giá chứng nhận ISO 9001 đối với Công ty TNHH In màu Duệ Hoa

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá chứng nhận cho công ty TNHH In màu Duệ Hoa với phạm vi Kinh doanh in ấn tem, nhãn mác phù hợp với Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015 đối với công ty TNHH In màu Duệ Hoa tại địa chỉ Thon Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng HTQL chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ với chất lượng thỏa mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng một cách ổn định với các yếu tố:

  • Chất lượng: được xác định bằng khả năng làm hài lòng khách hàng và các bên liên quan. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ không chỉ bao gồm chức năng và công dụng dự kiến mà còn bao gồm cả giá trị và lợi ích được cảm nhận đối với khách hàng
  • Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng: là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một doanh nghiệp về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.
  • Tiếp cận theo quá trình: hiểu rõ và nhất quán trong việc đáp ứng yêu cầu; xem xét các quá trình về mặt giá trị gia tăng; Đạt được kết quả hoạt động của quá trình một cách hiệu lực; Cải tiến các quá trình dựa trên cơ sở đánh giá dữ liệu và thông tin.
  • Chu trình PDCA: là để thiết lập các mục tiêu của hệ thống, quá trình và nguồn lực cần thiết để tạo kết quả phù hợp với yêu cầu của khách hàng và chính sách doanh nghiệp, xác định, giải quyết các rủi ro và cơ hội; Việc lập kế hoạch bắt đầu với các hoạt động nhằm nhận diện yêu cầu đầu ra, yêu cầu đối với hệ thống và các yếu tố có liên quan tới hoạt động và kết quả cũng như các biện pháp để quản lý yếu tố đó, từ đó xác định rõ phạm vi của doanh nghiệp cũng như hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó.
  • Tư duy dựa trên rủi ro: doanh nghiệp cần hoạch định và thực hiện các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội tạo nền tảng cho nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, đạt được các kết quả cải tiến vả ngăn ngừa tác động tiêu cực.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 20/06/2023

Tin liên quan