Viện ISSQ đánh giá chứng nhận ISO 9001 và QCVN16 đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền

Viện ISSQ đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng và QCVN16:2019/BXD đối với  Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền với phạm vi chứng nhận “ Khai thác, chế biến, kinh doanh đá tự nhiên và Cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa”

  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền thành lập năm 2000 có địa chỉ VP tại Khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Mỏ khai thác xưởng chế biến: Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
  • Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc nhằm chứng nhận sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng đó phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật (cụ thể theo QCVN 16:2019/BXD).

Quy Định đối với Sản Phẩm Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng

  • Quy chuẩn này quy định các giới hạn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý sản phẩm, hàng hóa VLXD theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư này. Số: 19/2019/TT-BXD vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  • Công bố hợp quy sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD

Một số hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 16/08/2023

  

Tin liên quan