Viện Chất lượng ISSQ đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019 đối với Công ty TNHH Quang Trung

Vừa qua, Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận ISSO 9001: 2015 đối với Công ty TNHH Quang Trung phạm vi “Sản xuất và kinh doanh kính xây dựng; và QCVN16:2019/BXD  với sản phẩm kính xây dựng’

Quy định về đối với những tổ chức chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm đáp ứng QCVN 16:2019/BXD là tổ chức có năng lực được chỉ định chứng nhận sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm phải có Giấy đăng ký hoạt động theo quy định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về những điều kiện kinh doanh của dịch vụ để đánh giá sự phù hợp.

Theo quy định của pháp luật danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN16:2019/BXD trước khi lưu thông trên thị trường, nhận thấy điều đó Công ty TNHH Quang Trung phạm đã áp dụng chứng nhận QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng khẳng định việc doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật cũng như tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác.

Một số hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 14/06/2023

Tin liên quan